UOKiK wybierze najlepsze prace magisterskie

0

Do 31 października można jeszcze wysyłać zgłoszenia do udziału w konkursach na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konsumentów i konkurencji. Wszyscy studenci zainteresowani tematyką mogą wziąć w nich udział i zawalczyć o nagrody finansowe – 3 w każdej z dwóch dziedzin oraz wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają po 5 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca studentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i zaprezentowania własnych dokonań naukowych. Komisje wybierające najlepsze opracowania będą oczekiwać na zgłoszenia do końca października.

W kategorii ochrona konkurencji, prace poświęcone polityce antymonopolowej mogą zgłosić absolwenci wszystkich kierunków, o ile spełniają one wymogi przewidziane w regulaminie. W kategorii ochrona konsumentów przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia od absolwentów prawa i administracji, a nadesłane opracowania nie mogą poruszać następujących zagadnień: bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności oraz jakość wyrobów i usług. Dla autorów prac z zakresu prawa antymonopolowego przewidziana jest dodatkowa szansa na otrzymanie wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Komisje konkursowe ocenią poziom merytoryczny oraz edytorski otrzymanych prac. Szczególnie ceniona wśród autorów będzie oryginalność, kreatywność oraz samodzielność w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.

Do obu konkursów można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 16 października 2013 r. do 15 października 2014 r. Należy je przesyłać do 31 października 2014 r. z dopiskiem „Konkurs na pracę magisterską BP konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską BP konsumenci”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2015 roku.

Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie oraz egzemplarz na nośniku elektronicznym, a także streszczenie pracy. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminach, umieszczonych na stronie www.uokik.gov.pl.

Czytaj również:  Wymóg przekazywania klientom danych na trwałym nośniku komplikuje bankom pracę. Kilka z nich wybrało już rozwiązanie technologiczne

Partnerem medialnym konkursów jest Dziennik Gazeta Prawna. Jego wydawca ufundował dla wszystkich laureatów 6-miesięczny dostęp do elektronicznego wydania „Dziennika Gazety Prawnej”. Oba konkursy zostały również objęte patronatem wydawnictwa Wolters Kluwer. Dodatkowo patronem części poświęconej konkurencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.