Ustawa o prawach konsumenta – konferencja na Uniwersytecie Łódzkim

0

Wzmocnienie rynkowej pozycji konsumentów, którzy otrzymają więcej przywilejów i nowe perspektywy dla przedsiębiorców, którym dzięki ujednoliceniu przepisów w Unii Europejskiej będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych. O zmianach w ustawie o prawach konsumenta dyskutowano na Uniwersytecie Łódzkim

Już 25 grudnia wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która wprowadzi wiele istotnych zmian m.in. w zasadach zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy. – Przy każdej nowej regulacji pojawia się niepewność jak nowe przepisy będą funkcjonowały w praktyce. Spotkania i dyskusje pomagają nam ograniczyć wątpliwości do minimum – stwierdził Prezes UOKiK Adam Jasser, otwierając wczoraj na Uniwersytecie Łódzkim konferencję poświęconą ustawie o prawach konsumenta.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów administracji publicznej, instytucji konsumenckich, przedsiębiorców, a także prawnicy i akademicy.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE. – Ideą, która przyświecała twórcom dyrektywy było zrównanie praw konsumentów i przedsiębiorców, ponieważ ci pierwsi są słabszymi uczestnikami rynku – przypomniała prof. Maria Królikowska-Olszak z Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA. Z tym poglądem zgodziła się  Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK, stwierdzając, że zarówno dyrektywa, jak i nowa ustawa konsumencka, stanowią istotny  krok w kierunku ujednolicania prawa konsumenckiego w Europie, wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku oraz intensyfikacji wymiany transgranicznej.

Zdaniem wiceprezes UOKiK jednym z podstawowych warunków skutecznego funkcjonowania nowych regulacji jest ich znajomość przez przedsiębiorców i konsumentów. Dlatego w październiku UOKiK rozpocznie kampanię edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Zostanie przygotowana m.in. specjalna strona internetowa i publikacje informujące o nowym stanie prawnym. W styczniu rozpocznie się kampania edukacyjna skierowana do konsumentów. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia dla rzeczników konsumentów, pracowników Inspekcji Handlowej oraz organizacji konsumenckich.

Czytaj również:  Fundusz MCI sfinalizował transakcję sprzedaży Dotpay/eCard

– Jestem przekonana, że gruntowna znajomość przepisów prawa wśród przedsiębiorców oraz ich prokonsumencka wykładnia przyczynią się do przestrzegania nowych regulacji, a konsument poczuje się pełnoprawnym uczestnikiem rynku – stwierdziła Dorota Karczewska.

Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie 25 grudnia tego roku. Nowe regulacje przyniosą m.in. wydłużenie z 10 do 14 dni czasu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Inny przykład zmian to rozszerzenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do przedstawienia konsumentom m.in. jasnych i rzetelnych danych o zakresie swojej działalności i wszystkich kosztach związanych z ofertą.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o regulacjach wzmacniających pozycję konsumenta zarówno w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy jak i w tradycyjnych sklepach. Tematem wystąpień były także nowe obowiązki przedsiębiorców. Ostatni panel był poświęcony praktycznym skutkom wejścia w życie nowych regulacji – z punktu widzenia przedsiębiorców, rzeczników konsumentów oraz administracji rządowej.