Vertiv przejmuje E&I Engineering Group

Rob Johnson, dyrektor generalny Vertiv
Rob Johnson, dyrektor generalny Vertiv
  • Oferta Vertiv dla centrów danych zostanie w znacznym stopniu uzupełniona o portfolio wiodącego, niezależnego producenta rozdzielnic, szyn zasilających i modułowych rozwiązań energetycznych.
  • Dzięki transakcji Vertiv będzie mógł zaoferować swoje rozwiązania na nowym globalnym rynku, o wartości 7 mld dolarów.
  • Oczekuje się, że transakcja będzie miała wpływ na organiczny wzrost firmy Vertiv, skorygowaną marżę operacyjną, przepływy pieniężne oraz zysk na akcję (EPS).

Vertiv Holdings Co (Vertiv), globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość działania, za pośrednictwem swoich spółek zależnych zawarł ostateczną umowę nabycia firmy E&I Engineering Ireland Limited oraz jej spółki stowarzyszonej Powerbar Gulf LLC („E&I”) za kwotę około 1,8 miliarda dolarów w formie zapłaty z góry. Strony transakcji uzgodniły też opcjonalną zapłatę do 200 milionów dolarów w gotówce, uzależnioną od osiągnięcia określonego poziomu zysku w 2022 roku. Na transzę zapłaty z góry składa się 1170 mln USD w gotówce i około 630 mln USD w akcjach zwykłych Vertiv. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd firmy Vertiv i oczekuje się, że zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2021 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Założona w 1986 roku przez Philipa O’Doherty, firma E&I jest wiodącym, niezależnym dostawcą rozdzielnic elektrycznych i systemów dystrybucji energii, pionierem w zakresie unikalnych, wewnętrznych, zintegrowanych projektów rozwiązań energetycznych i technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. E&I ma ugruntowaną pozycję na rynku dystrybucji energii elektrycznej i nawiązane głębokie relacje z klientami w ponad 30 krajach. Roczna sprzedaż osiąga ok. 460 mln dolarów (szacunki na 2021 r.). W firmie zatrudnionych jest 2100 pracowników. Produkty E&I umożliwiają stworzenie krytycznego systemu infrastruktury zasilania centrów danych i konkurują na rynku o wartości około 7 miliardów dolarów, który do 2025 roku ma rosnąć o 5% rocznie.

Przejęcie E&I stanowi przełomowy moment w strategii Vertiv, dzięki któremu uzupełnimy nasze portfolio o rozwiązania zasilające dla centrów danych oraz podmiotów funkcjonujących na istotnych rynkach komercyjnych i przemysłowych – powiedział Rob Johnson, dyrektor generalny Vertiv. – Połączenie to zwiększy możliwości rozwoju i rentowność firmy Vertiv, a jednocześnie umożliwi jej dostarczanie zróżnicowanych rozwiązań, które zarządzają całą infrastrukturą energetyczną klienta jako zintegrowanym systemem. Cieszymy się, że do rodziny Vertiv dołączą wysoko wykwalifikowani członkowie zespołu E&I. Nasze firmy łączy silna kultura inżynierskiej doskonałości i innowacyjności oraz pasja służenia naszym klientom poprzez dostarczanie zróżnicowanych produktów i usług.

 

Jest to pierwsza transakcja przejęcia przez Vertiv od czasu stania się spółką publiczną. Nasz zespół z rozmysłem stosował należytą staranność oraz najlepsze praktyki dotyczące przejęć podczas procesu identyfikacji, wyceny i planowania integracji. Portfolio firmy E&I stanowi wyjątkową okazję dla Vertiv i dobrze wpisuje się w naszą ofertę. Cieszę się, że potencjał tych dwóch wspaniałych firm połączy się w jedną – powiedział Dave Cote, prezes Vertiv.

W ramach tej transakcji łączą się ze sobą dwie wysoce komplementarne firmy, z dużą korzyścią dla pracowników i klientów E&I – powiedział Philip O’Doherty, założyciel i Dyrektor Generalny E&I. – Cieszymy się, że możemy dołączyć do zespołu Vertiv i kontynuować rozwój naszej działalności dzięki globalnemu zasięgowi Vertiv, silnej obecności w kanale dystrybucyjnym oraz doskonałemu pozycjonowaniu w krytycznej infrastrukturze cyfrowej u klientów.