W 2017 polski eksport będzie dynamicznie wzrastał

0

Polski eksport będzie dynamiczniej wzrastał w tym roku – w 2016 roku odnotowany wzrost był mizerny. Wzrostowi będzie sprzyjać ożywienie w strefie Euro – mimo, że jest ono nadal słabe to – zgodnie z prognozami Coface – Euroland zaliczy stabilny wzrost o 1,6% w 2017. Polskie firmy będą wychodziły na nowe, odległe i egzotyczne rynki. Udział tych rynków w naszym eksporcie będzie marginalny, a udział strefy Unii Europejskiej będzie dominujący. Dla polskich eksporterów mogą pojawić się czynniki ryzyka na zagranicznych rynkach. Zwiększony protekcjonizm Stanów Zjednoczonych jest takim czynnikiem, a najbardziej dotknie to kraje Ameryki Południowej.

– Pośrednio negatywne konsekwencje mogą być widoczne również dla gospodarki naszej i niemieckiej – potęgi eksportowej, z którą dosyć intensywnie współpracujemy – powiedział agencji eNewsroom.pl Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej – Istotne jest również ryzyko polityczne Europy Zachodniej – co prawda eurosceptycy nie uzyskali większości głosów w niedawno przeprowadzonych wyborach w Holandii, natomiast przed nami jeszcze intensywny kalendarz wyborczy. Utrzymująca się niepewność może ograniczać wzrost gospodarczy, optymizm konsumentów i biznesów w Europie Zachodniej. Tematy ryzyka politycznego, geopolitycznego, protekcjonizmu oraz potencjału rynków eksportowych będą omawiane podczas konferencji „Country Risk”, która odbędzie się w Warszawie 23 marca. Podczas konferencji swoje opinie, oceny, prognozy i przewidywania przedstawią ekonomiści, przedstawiciele instytucji rządowych oraz – przede wszystkim – praktycy biznesu. Praktycy biznesu podzielą się swoimi doświadczeniami odnośnie rynków zagranicznych – jak na nie wchodzili, jak realizuje się rozwój ich firm na rynkach zagranicznych itd. Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Marek Belka, który omówi i przedstawi perspektywę rozwoju polskiej gospodarki w obliczu globalnej sytuacji gospodarczej oraz polityki głównych banków centralnych na świecie – dodał Sielewicz.

Czytaj również:  Twardy Brexit odrzucony