W EFNI uczestniczyli goście z 36 krajów

0

W zakończonym kilka dni temu w Sopocie IV Europejskim Forum Nowych Idei wzięło udział 1100 gości z 36 krajów. Uczestniczyli oni w 70 godzinach wydarzeń programowych, których głównym motywem była troska o konkurencyjność europejskiej gospodarki i bezpieczeństwo kontynentu. Intencje organizatorów i uczestników w tym zakresie wskazuje przyjęta ostatniego dnia Deklaracja Sopocka.

– O ile w poprzednich latach koncentrowaliśmy się na problemach wewnętrznych, to w tym roku obok wciąż nierozwiązanych kwestii przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Unii, wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki i braku zaufania do Europy, co przekłada się na wzrost populizmów, zwróciliśmy uwagę na gwałtowne zmiany na całym świecie. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, całkowita destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, powstanie terrorystycznego państwa islamskiego, powoduje, że bezpieczeństwo Europy staje się równie ważne jak konkurencyjność naszej gospodarki – mówiła w czasie gali zamykającej Forum Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która od czterech lat organizuje EFNI.

– W świecie, w którym 85 osób jest właścicielami połowy ziemskiego bogactwa, powraca pytanie o punkt równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą a równością społeczną. Rosnąca przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi może stać się źródłem buntów dużych grup społecznych. Erozja klasy średniej w państwach demokratycznych czy drastyczne nierówności w krajach zdominowanych przez oligarchów, każą zastanowić się nad skutecznością lekarstw na kryzys i rolą państwa w pokryzysowym świecie – wskazywał Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN, komentując tematykę Forum przekonywał, że kiedy mówimy o Europie tracącej oddech w konfrontacji z dynamicznie zmieniającym się światem zewnętrznym, zbyt łatwo ograniczamy dyskusję do konkurencyjności ekonomicznej. A ludzie w życiu kierują się nie tylko ceną. Biorą pod uwagę także zupełnie inne wartości, czego dowodzi choćby sukces polskiej akcji „jedz jabłka”. Człowiek jest wielowymiarowy i taki jest współczesny świat.

Czytaj również:  Wystąpienie Powella przed komisją senacką USA w centrum uwagi

– Postawiliśmy wiele pytań o rolę kultury w procesie integracji Europy. Naszym zdaniem dyskusja na ten temat jest obecnie bardziej aktualna niż pięć czy dziesięć lat temu. Żyjemy w niespokojnych czasach, w których rzeczywistość każdego dnia przypomina, iż nic nie jest dane nam na zawsze. I nie chodzi tu tylko o zagrożenie terroryzmem, nawet wojną, ale także o zatracanie łączących nas przez wieki więzi oraz destabilizację wartości, które do niedawna, mimo różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i narodami, stanowiły trwałą podstawę, na której można było budować silną Europę – podkreślał Wojciech Szpil, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

W przyjętej na koniec Forum Deklaracji Sopockiej uczestnicy EFNI napisali, m.in. że absolutnym priorytetem dla nowych władz Unii Europejskiej jest powrót gospodarki europejskiej na ścieżkę wzrostu. A to wymaga odważnych reform instytucji, odbudowy zaufania i zmiany regulacji.