Projekt „ozusowienia” umów zleceń bez wpływu na budżet

0

Wpływy z „ozusowania” umów zleceń nie stanowią dochodów budżetu państwa. Dlatego nie zostały uwzględnione w budżecie państwa w 2015 r. Składki na ZUS, co do zasady, stanowią przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane ZUS wskazują, że wśród 815,8 tys. osób ubezpieczonych z tytułu wykonywania umów zlecenia (i podobnych) tylko 12% ubezpieczonych wykonywało dwie lub więcej umowy. Oznacza to, że projektowane rozwiązanie, nakazujące sumowanie umów dla celów ubezpieczeń, dotyczyłoby zaledwie 0,67% ogółu ubezpieczonych w ZUS (14 mln 519,8 tys. ubezpieczonych według stanu na 31.12.2013 r.).

Większość tego typu umów jest zawierana na wykonywanie takich prac jak m.in. ochrona mienia, sprzątanie (co było podnoszone na posiedzeniach podkomisji), i mając świadomość, że są to prace niezbędne, resort nie spodziewa się, że nastąpi ucieczka w tym obszarze do szarej strefy.

Należy zwrócić uwagę, że rząd skierował do Sejmu projekt w marcu br. i zgodnie z proponowanym art. 5, rozwiązania przewidziane w projekcie miały wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Czytaj również:  Reforma emerytalna – kto stracił najwięcej?