Warta z rekordowym wynikiem w 2022 r.

Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty
Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty
  • Pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynku spółka majątkowa i życiowa Warty wypracowały łącznie w 2022 r. ponad 9,2 mld zł składki przypisanej brutto (+12,4 proc. r/r). To najwyższy wynik sprzedaży w historii Grupy.
  • W ubiegłym roku obie spółki Warty osiągnęły łącznie 762,6 mln zł zysku netto i 550,5 mln zł wyniku technicznego.
  • W 2023 r. Warta planuje przeznaczyć około 100 mln zł na realizacje dalszych inwestycji m.in. w automatyzację obsługi klienta, rozwój strategii CRM czy sieci sprzedaży.
  • Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem jakości obsługi klienta (sprawozdanie Rzecznika Finansowego).

Ubiegły rok był wymagającym okresem. Zawirowanie w gospodarce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, trwająca pandemia czy dynamicznie rosnąca inflacja to tylko kluczowe wyzwania, z jakimi musieliśmy się mierzyć. Nasze osiągnięcia pokazują jednak, że zdrowa i elastycznie działająca organizacją potrafi skutecznie odnaleźć się w nieprzewidywalnych i dynamicznie zmieniających się warunkach. W tym trudnym czasie wypracowaliśmy rekordową  sprzedaż, której wysokość przekroczyła 9,2 mld zł, przy zachowaniu wyjątkowej na tle konkurencji rentowności. Wskaźnik ROE osiągną bowiem w zeszłym roku poziom 23,9 proc.  – komentuje prezes zarządu Warty Jarosław Parkot i dodaje: Na naszą pozycję skutecznie pracują wszystkie filary działalności firmy ubezpieczeniowej, w tym kompleksowe produkty, szeroka sprzedaż, czy nowoczesna i prokliencka obsługa klienta. Budująca jest także opinia naszych pracowników, którzy w międzynarodowym badaniu OHI, prowadzonym przez firmę konsultingową McKinsey, uplasowali Wartę w gronie 10 proc. najlepiej funkcjonujących firm na świecie. Ważnym aspektem zeszłorocznej działalności była także nasza reakcja na rozpoczętą wojnę. Aby pomóc osobom uciekającym przed rosyjską agresją przygotowaliśmy m.in. fundusz w wysokości 11 milionów złotych, którego cześć została również przeznaczona na realizację inicjatyw naszych pracowników, chcących pomóc uchodźcom.

Jarosław Parkot o planach na 2023 r.: Na ten rok mamy przygotowany budżet w wysokości ok. 100 mln zł na realizację ponad 90 rozwojowych projektów. Będziemy dalej wdrażać nowe technologie we wszystkich obszarach naszej działalności, skupiając uwagę na m.in. ułatwianiu naszym klientom dostępu i kontaktu z Wartą. Chcemy budować z nimi silne relacje również poprzez zapewnienie nowoczesnych i szybkich kanałów komunikacji, zarówno przy zakupie polisy jak i podczas posprzedażowej obsługi ubezpieczonych.

Jarosław Parkot o wyzwaniach 2023 r.: Przez ostatnie 3 lata globalna gospodarka mierzyła się z wyjątkowymi kryzysami. Pandemia a następnie wojna w Ukrainie uderzyły m.in. w produkcję, łańcuchy dostaw czy ceny energii. W efekcie cały świat musi sobie radzić z bardzo wysoką inflacją, której skutki będziemy obserwować także w 2023 r. Problem ten dotyka również rynek ubezpieczeń. Już w mijającym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost kosztów związanych z inflacją. Rosną między innymi ceny energii, części zamiennych, materiałów budowlanych czy usług. Wszystkie one mają wpływ na wysokość wypłacanych odszkodowań i świadczeń. W efekcie rynek ubezpieczeń będzie zmuszony uwzględnić ten trend w cenach ubezpieczeń zarówno majątkowych jak i życiowych.  

Dynamiczny wzrost w ubezpieczeniach majątkowych i na życie ze składką regularną

Przypis składki brutto spółki majątkowej wyniósł w 2022 r. 8,0 mld zł i był wyższy o 14,3 proc. względem 2021 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 13,1 proc. wyższą w porównaniu do 2021 r., osiągając poziom 5,5 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 16,9 proc., osiągając poziom 2,6 mld zł.

2022 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym Warta wypracowała rekordowy poziom sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. To efekt m.in. kompleksowej oferty produktowej i nowoczesnej taryfikacji, bazującej na  rozwiązaniach analitycznych i Big Data. Dzięki tym innowacjom firma zapewnia klientom w pełni zindywidualizowaną składkę dla każdego klienta w oparciu o kilkaset parametrów. Taka oferta spotyka się z zainteresowaniem. Między innymi dzięki tym czynnikom Warta zwiększyła w ubiegłym roku o ok. 5 proc. liczbę klientów posiadających indywidualne ubezpieczenia majątkowe.

Efekty przynosi także strategia rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych. Odświeżona paleta produktów i nowe podejście do sprzedaży przełożyły się na wzrost przypisu składki o 66 proc. w okresie ostatnich 5 lat.

Poprzedni rok był pełen wyzwań, takich jak najwyższa od lat inflacja czy wzrost średniej szkody o prawie jedną dziesiątą. Niektóre z nich – zmniejszająca się wartość pieniądza, niepewność sytuacji makroekonomicznej czy wojna w Ukrainie – nie znikną z dnia na dzień. Pomimo tych wyzwań poszerzyliśmy grupę klientów, co pozwala nam patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem. Oprócz dalszego rozwoju taryfikacji we wszystkich segmentach ubezpieczeń majątkowych, będziemy pracowali nad np. realizacją strategii CRM, wzmocnieniem oferty komunikacyjnej dla przedsiębiorców czy aktywnym wsparciem transformacji energetycznej w Polsce. W tym obszarze rozwijamy naszą ofertę produktów dla OZE, wzmacniamy zespół i aktywnie uczestniczymy w krajowych pracach nad rozwojem zielonej energii – tłumaczy Jarosław Parkot.

Spółka życiowa Warty zamknęła kolejny rok dynamicznym wzrostem sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną. Wyniósł on w 2022 r. 13,3 proc. co przełożyło się na 1,2 mld zł przypisu składki brutto i wzrost liczby klientów posiadających ubezpieczenie na życie Warty o 8 proc. Jest to wyjątkowe osiągnięcie na tle rynku.

– Kolejny rok z rzędu pokazujemy, że w obszarze ubezpieczeń na życie jest przestrzeń na dynamiczny rozwój. Naszym sposobem jest strategiczne skupienie uwagi na rozwoju oferty produktów ochronnych ze składką regularną i zaangażowanie do jej sprzedaży zarówno sieci życiowej jak i majątkowej. W efekcie w okresie ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy sprzedaż w tym segmencie o 76 proc. Potwierdza to, że wzrost ten jest stałym i stabilnym trendem w przypadku naszej firmy. W trwającym roku skupimy się na dalszym rozwoju oferty produktowej oraz automatyzacji oceny ryzyka i procesów obsługowych, tak aby podnosić komfort klienta podczas kontaktu z Wartą – mówi Jarosław Parkot.

Obsługa klienta – Warta liderem jakości

W 2022 r. obie spółki Warty wypłaciły łącznie swoim klientom ponad 4,7 mld zł w związku z ponad 600 tys. zgłoszonych szkód i niemal 450 tys. wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń na życie.

Warta kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest przyśpieszenie procesu likwidacji szkód i podniesienie jakości obsługi klienta. Kluczowym rozwiązaniem wdrażanym w firmie pozostaje kompleksowa automatyzacja procesów i likwidacji szkód. W 2022 r. Warta jako pierwsza na rynku w pełni automatycznie zlikwidowała szkodę z autocasco. Wszystkie czynności łącznie z wypłatą odszkodowania odbyły się bez ingerencji człowieka, jedynie przy udziale zautomatyzowanych procesów, robotów i nowoczesnego silnika decyzyjnego, który koordynował wszystkie działania. W 2023 r. firma planuje uruchomienie tego rozwiązanie do obsługi wszystkich prostych szkód AC, w których klient decyduje się na otrzymanie odszkodowania na podstawie kosztorysu.

Efektem wdrożonych przez Wartę działań w obszarze likwidacji szkód jest m.in. utrzymanie pozycji lidera jakości obsługi klienta w gronie ubezpieczycieli majątkowych uwzględnionych w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego. To jedyne w pełni obiektywne zestawienie pokazujące, jak ubezpieczyciele radzą sobie z likwidacją szkód klientów.

– Wysoka jakość obsługi jest dla nas priorytetem. Kolejne wdrożone innowacje skutecznie skracają czas likwidacji szkód w Warcie i podnoszą komfort naszych klientów. Dodając do tego profesjonalny i empatyczny zespół, zapewniamy klientom wyjątkowy na tle rynku poziom usług m.in. w trakcie likwidacji szkód. W bieżącym roku będziemy nadal inwestować w rozwój automatyzacji obsługi, aby ułatwiać naszym klientom kontakt z Wartą i wzmacniać wspólne relacje. Priorytetem pozostaje projekt automatycznej likwidacji szkód i wypłaty świadczeń. Wdrażamy także nowe, innowacyjne technologie do zarządzania masową komunikacją z klientami czy realizacji płatności za polisy, co także pozwoli nam osiągnąć wspomniany, strategiczny cel podkreśla Jarosław Parkot.

Wynik finansowy – rekordowa sprzedaż

Kolejny rekordowy rok pod względem poziomu sprzedaży przełożył się również na bardzo dobre wyniki finansowe obu spółek Warty i wysoką rentowność działalności. Wynik finansowy netto spółki majątkowej wyniósł w 2022 r. 710,7 mln zł, co było m.in. efektem wyniku z działalności inwestycyjnej w okresie wysokich stóp procentowych. Wynik techniczny wyniósł 477,2 mln zł na co wpływ miał m.in. stały wzrost kosztów i cen mających wpływ na średnią wysokość szkody. Wskaźnik ROE utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wyniósł w 2022 r. 23,9 proc.

Wynik finansowy netto spółki życiowej wyniósł niemal 52 mln zł, co stanowi wyraźny wzrost do wyników sprzed roku. Wynik techniczny wyniósł 73,3 mln zł.

Warta skutecznie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności, znajdujące się powyżej ustawowego poziomu. Na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną utrzymuje się również rating, przyznany przez Standard & Poor’s. Warta to jedyna firma ubezpieczeniowa w Polsce z tak wysoką oceną.