Ważne zmiany w prawie spółek od 1 marca 2019 r.

kontrola podatkowa
Dominika Mazur, radca prawny, senior associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie
Dominika Mazur, radca prawny, senior associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Od 1 marca br. weszły w życie ważne zmiany w prawie spółek, które mają istotny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce.

 Kodeks spółek handlowych:

  1. Ograniczono swobodę składania rezygnacji przez członka zarządu spółki, w sytuacji gdyby taka rezygnacja doprowadziła do nieobsadzenia stanowiska członka zarządu w spółce (zarząd jednoosobowy, rezygnacja przez wszystkich członków w tym samym czasie). Aby rezygnacja stała się skuteczna, członek zarządu musi zwołać zgromadzenie wspólników, dołączyć swoją rezygnację do zaproszenia oraz pełnić funkcję do dnia zgromadzenia (analogicznie w spółkach akcyjnych, jeżeli zabraknie prawidłowo obsadzonej rady nadzorczej).
  2. Ułatwiono zasady zatwierdzania rocznych sprawozdań przez wspólników spółek z o.o. poprzez umożliwienie pisemnego podjęcia uchwał, czyli bez odbycia zgromadzenia wspólników w Polsce (w tzw. „trybie obiegowym”).
  3. Doprecyzowano pojęcie dnia dywidendy oraz określono reguły zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych na poczet dywidendy w sytuacji, gdy spółka w danym roku obrotowym poniosła stratę albo nie osiągnęła odpowiedniego poziomu zysku.

Kodeks cywilny:

Uregulowano zasady potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej (np. jako członek zarządu) bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu (tzw. ,,fałszywy organ”). W takiej sytuacji ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta (najczęściej przez aktualny zarząd).

Autor: Dominika Mazur, radca prawny, senior associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie