Wicepremier Gowin chce, aby RDS wypracowała wspólne stanowisko dot. uniknięcia lockdownu

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS

Robimy wszystko, aby uniknąć całkowitego lockdownu polskiej gospodarki. Chciałbym, abyśmy razem ze stroną społeczną, reprezentowaną przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, wypracowali rekomendacje i wspólne stanowisko w tej sprawie, które będzie można następnie przedstawić premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Kwestia ta była przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem szefa MRPiT. Od minionego tygodnia Radzie przewodniczy strona rządowa.

Inne tematy posiedzenia RDS to: analiza aktualnej sytuacji gospodarczej oraz omówienie strategii walki z pandemią Covid-19 na kolejne tygodnie.

W spotkaniu uczestniczyła także wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk. Nawiązała do zapowiedzianej w tym tygodniu przez wicepremiera Gowina tzw. tarczy prawnej: – Poza tarczą branżową, w tej chwili przygotowujemy też tzw. tarczę prawną – katalog zamrożenia lub odroczenia niektórych regulacji prawnych. Ma ona pozwolić polskim przedsiębiorcom toczyć skuteczną walkę ze skutkami pandemii.

Co to jest Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

Przedstawicielami strony rządowej w RDS są:

 • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS,
 • Jacek Sasin – Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych,
 • Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury,
 • Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Adam Niedzielski – Minister Zdrowia,
 • Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki,
 • Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska.

oraz

 • Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog społeczny
 • Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS:

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • NSZZ „Solidarność”
 • Reprezentatywne organizacje pracodawców:
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Związek Pracodawców Business Centre Club,
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • Z głosem doradczym przedstawiciele:
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Głównego Inspektora Pracy.