Wielton stawia na innowacyjność, Otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Wieluniu

CBR_zdjęcie

Wielton S.A., największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów naczep i przyczep, otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu. Centrum jako zaplecze inżynieryjno-naukowe zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparciem rozwoju produktów grupy Wielton. Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów strategii grupy Wielton opartej na innowacyjności.

Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku. Chcemy dawać klientom 100% gwarancję niezawodności naszych produktów. Chcemy zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, aby nasze produkty były najlepsze na rynku – zarówno pod względem technologicznym, jak i jakościowym. To ugruntuje przewagę konkurencyjną Wieltonu na rynku europejskim w perspektywie długofalowej – poinformował Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wieltonu.

Innowacyjność dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku

Największy polski producent przyczep i naczep Wielton 11 lutego br. otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe w Wieluniu. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego.

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu projektowane są innowacyjne środki transportu z segmentu naczep i przyczep. Celem projektu jest podniesienie poziomu technologicznego i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów, kompleksowe sprawdzenie nowych rozwiązań konstrukcji produktów na etapie projektowania i prototypowania, a także zwiększanie konkurencyjności oferowanych na rynku naczep i przyczep. Dodatkowo Wielton dąży do tego, aby nowe produkty były neutralne dla środowiska naturalnego.

Inwestycja w ośrodek badawczy to jeden z filarów strategii grupy Wielton opartej na innowacyjności. Dzięki wdrażaniu nowoczesnych produktów dostosowanych do potrzeb klientów, Zarząd ma nadzieję na umacnianie przewagi konkurencyjnej grupy Wielton w Europie. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych europejskich graczy.

Centrum badawczo-rozwojowe Wielton s.a. – jedyny taki ośrodek badawczy w Polsce i drugi w Europie

Inwestycja w Centrum Badawczo-Rozwojowe obejmowała budowę dwóch nowych budynków oraz modernizację pomieszczeń w już istniejącym obiekcie na terenie zakładu produkcyjnego Wieltonu w Wieluniu. W wyniku prac powstała nowoczesna hala badań symulacyjnych i prototypowni, budynek biurowy, wyspecjalizowane stanowisko do badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych pojazdów naczep i przyczep, stanowisko diagnostyki układów hamulcowych oraz stanowisko diagnostyki konstrukcji pojazdów.

Wielton posiada status centrum badawczo-rozwojowego, co pozwala działać spółce jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycja w CBR została zrealizowana przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, obecnie Ministerstwa Rozwoju. Wielton otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Wartość inwestycji wyniosła niemal 22 mln zł, z czego ok. 9,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

W ośrodku badawczym, który stanowi integralną część centrum kompetencyjnego Wieltonu, znajduje się unikatowa w skali kraju oraz druga w Europie stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep. Jest wyposażona w wyspecjalizowane stanowiska pomiarowe i testujące z najwyższej klasy sprzętem służącym do badań symulacyjnych, materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów. Stanowisko to służy kompleksowemu sprawdzaniu i testowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep. Dzięki niemu już na etapie projektowania i prototypowania możliwe jest wykluczenie ewentualnych konstrukcyjnych wad ukrytych i wdrażanie do produkcji trwałych i niezawodnych rozwiązań. W praktyce oznacza to wykluczenie ryzyka powstania jakichkolwiek usterek, nawet przy wieloletniej eksploatacji pojazdów Wieltonu.

Rozwój innowacji w Wieltonie

W ramach rozwoju innowacji w czerwcu ub.r. Wielton otworzył zamiejscowe biuro projektowe w gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym, stanowiącym część działu R&D Wielton S.A. Transfer innowacyjnych technologii ze środowiska akademickiego do biznesu wspiera również współpraca z Politechniką Śląską w ramach uruchamianej pod patronatem Wieltonu specjalności „Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych” na kierunku mechatronika.

Chcemy wspierać talenty wśród polskich studentów i doktorantów, CBR stanowi doskonałą platformę do współpracy i wymiany doświadczeń ze środowiskiem akademickim przy projektach badawczych – poinformował Prezes Mariusz Golec. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał zarówno intelektualny, jak i techniczny polskich naukowców, których kompetencje już od wielu lat są doceniane w Europie. To właśnie polską myślą technologiczną konkurujemy z zachodnimi rozwiązaniami – podkreślił Prezes Golec.