Przychód Grupy ID Logistics w 2015 roku wzrósł o 6.4 proc. i wyniósł 930.8 mln EUR

0

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej, odnotowała w 2015 roku przychód w wysokości 930.8 mln EUR. Oznacza to wzrost o 6.4 proc. w porównaniu do 2014 roku. Firma, pozyskując nowe kontrakty i rozszerzając zakres obsługi dotychczasowych klientów, umocniła swoją pozycję na światowym rynku usług logistycznych.

 ID Logistics_magazyn

Komentując wyniki, Eric Hemar, Prezes Zarządu ID Logistics, powiedział: “Rok fiskalny 2015 był kolejnym rokiem intensywnego rozwoju Grupy ID Logistics, szczególnie jeśli chodzi o branżę e-commerce. Dobre wyniki, osiągnięte w czwartym kwartale, częściowo wyrównały straty spowodowane niestabilnym kursem walutowym, jakiego doświadczyliśmy w końcówce roku, szczególnie w Brazylii, Argentynie i Rosji. W 2016 roku będziemy nadal skupiać się na rozwoju naszej działalności na kluczowych rynkach”.

Grupa ID Logistics w czwartym kwartale 2015 roku – podsumowanie

W czwartym kwartale br. przychód Grupy ID Logistics wyniósł 250,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 6.8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

We Francji, rynku macierzystym ID Logistics, przychód wyniósł 138.4 mln EUR, co oznacza wzrost o 5.2 proc. w porównaniu do czwartego kwartału 2014 roku. Z kolei przychody Grupy ID Logistics, osiągnięte w innych krajach (Grupa ID Logistics obsługuje klientów w 14 krajach na całym świecie), wyniosły 112,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 8.8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku. Mimo niekorzystnego kursu walut, głównie brazylijskiego reala, argentyńskiego peso i rosyjskiego rubla, wzrost organiczny wyniósł 15.2 proc., znacznie więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2015.

W czwartym kwartale w Europie intensywny i stabilny rozwój biznesu przyczynił się do utrzymania stałego wolumenu. Dodatkowo dobre perspektywy zachęcają klientów do organizowania nowych przetargów w ramach istotnych projektów logistycznych. Z kolei sytuacja gospodarcza na głównych, tzw. rynkach wschodzących, w których ID Logistics prowadzi swoją działalność, pogorszyła się, co przełożyło się na spadek wolumenów (zwłaszcza w Brazylii, Chinach i Rosji), a uwarunkowania ekonomiczne i polityczne wpłynęły na działalność i projekty, realizowane przez klientów Grupy w tych krajach. W  Argentynie, w wyniku sytuacji ekonomicznej i uwarunkowań lokalnych, jeden z klientów ID Logistics, zrezygnował z outsourcingu części procesów logistycznych.

Rok 2015 rok był kolejnym rokiem wzrostu organicznego Grupy ID Logistics, wynikającego głównie z  uruchomienia nowych projektów. Biorąc pod uwagę tempo zwiększania wydajności w nowych lokalizacjach magazynowych, koszty związane z ich uruchomieniem zaważą na rocznej podstawowej marży operacyjnej Grupy, w porównaniu z rokiem 2014, kiedy to firma otworzyła znacznie mniej  nowych magazynów. W 2016 roku, Grupa ID Logistics będzie nadal uczestniczyła w licznych przetargach, jednocześnie przywiązując dużą wagę do kontroli kosztów, związanych z uruchomieniem nowych aktywności. Dzięki redukcji długu, firma będzie także sprawdzała różne możliwości rozwoju zewnętrznego, co pozwoli jej na dalsze umocnienie pozycji w Europie.

Czytaj również:  Polski system antydronowy na Bliskim Wschodzie

Perspektywy rozwoju

W czwartym kwartale br. Grupa ID Logistics rozszerzyła zakres obsługi obecnych klientów i podpisała nowe kontrakty, których realizacja rozpocznie się już w 2016 roku. We Francji, dla sieci sklepów Simply Market, firma zarządzać będzie podparyskim magazynem z kontrolowaną temperaturą o powierzchni ponad 10 tys.m². ID Logistics, w ramach współpracy z siecią handlową BUT, będzie zarządzać magazynem o powierzchni 30 tys.m², odpowiadając za dostawę artykułów elektrycznych i mebli domowych do sklepów zlokalizowanych w regionie Paryża i północnej Francji. Grupa uruchomi też magazyn o powierzchni 27 tys.m² dla sieci sklepów Alinea i będzie zarządzać procesami składowania i realizacji zleceń. W Rosji, wiodąca sieć handlowa X5 powierzyła ID Logistics zarządzanie nową moskiewską platformą o powierzchni 40 tys.m². W Hiszpanii, jeden z głównych klientów Grupy powierzył jej zarządzanie platformą e-commerce o powierzchni 25 tys.m². Natomiast w Niemczech, w ramach zarządzania procesami logistycznymi grupy kosmetycznej i perfumeryjnej Nobilis, ID Logistics  prowadzić będzie specjalistyczny magazyn w Weilbach. W Chinach duża sieć handlowa LianHua powierzyła Grupie ID Logistics zarządzanie magazynem o powierzchni 20 tys.m² z kontrolowaną temperaturą. ID Logistics będzie nadal wspierać rozwój i strategię zintegrowanych przepływów logistycznych dla sieci Carrefour, uruchamiając magazyn o powierzchni 24 tys.m² w Dongguan.

ID Logistics w Polsce

W Polsce ID Logistics odnotowało intensywny rozwój w ramach swojego podstawowego obszaru działalności czyli logistyki kontraktowej.  W 2015 roku przychody z magazynowania wzrosły o 17.2 proc w porównaniu do 2014 roku, co zrównoważyło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług transportowych. Osiągnięte wyniki w głównej mierze były rezultatem przyjętej strategii Grupy, zakładającej nastawienie na rozwój logistyki kontraktowej, co z kolei wiązało się ze znacznym zmniejszeniem portfolio usług transportowych.

Komentując wyniki osiągnięte w 2015 roku i perspektywy rozwoju w 2016 roku, Yann Belgy, Dyrektor Generalny ID Logistics, powiedział: “Dla nas 2015 rok z jednej strony był rokiem intensywnego rozwoju, kiedy to uruchomiliśmy kilka nowych magazynów, a z drugiej czasem stabilizacji, ukierunkowanej na budowanie wiarygodności naszych usług i rozwój działalności związanej z naszym podstawowym biznesem. To był właściwy ruch, obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania wielu nowych projektów, które będziemy realizować w ciągu najbliższych miesięcy.