Wind Mobile S.A. zwiększy zysk o 228%

WIND MOBILE

Pierwszy kwartał tego roku oraz akwizycja Software Mind stworzyły solidne fundamenty dla prognozowanego rocznego wzrostu zysku netto o 228%, a przedstawiona na konferencji strategia globalnego rozwoju wraz z akwizycją na rynkach MENA jeszcze bardziej obiecująco zapowiadają kolejne lata.

W opublikowanym raporcie na I kwartał 2014, Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 656 430,64 zł przy rentowności EBITDA na poziomie 918 853,26 zł oraz zysku netto w wysokości 524 553,24 zł. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku firma zanotowała wzrosty we wszystkich wymienionych obszarach, z których największy progres osiągnięto na poziomie EBITDA – wzrost o 15,70%.

Realizacja przejęcia Software Mind to zamknięcie jednego z wcześniej zapowiedzianych etapów, który w wynikach Spółki będzie prezentowany od drugiego kwartału 2014. Na podstawie skonsolidowanych wyników Spółka opublikowała prognozę przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 61,2 mln zł oraz zysku netto na poziomie 8,9 mln zł.

Dzięki akwizycji poszerzyliśmy nie tylko naszą ofertę o dwa rewelacyjne produkty: iLumio ora Video Branch, ale udało nam się wejść w dwie znaczące branże – Finance i Travel – ze świetnymi referencjami, takimi jak mBank, Raiffeisen, BZ WBK, hotel Arłamów czy hotel Mikołajki. Już teraz adresujemy nasze produkty do odbiorców na rynkach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, na których nasza kolejna akwizycja znacznie zwiększy potencjał połączonych spółek. Cieszy mnie również uzyskanie kapitalizacji powyżej 100 milionów złotych, niemniej uważam że mamy potencjał na wielokrotne jej zwiększenie w najbliższych kilku latach. – mówi Rafał Styczeń, Wiceprezes Zarządu Wind Mobile SA.

W związku z ukierunkowaniem na rynki Bliskiego Wschodu, Spółka weszła w kolejny etap finalizacji przejęcia na tym rynku, angażując firmy Baker&McKanzie oraz Grant Thornton, jako agencje realizujące proces prawnego i finansowego due diligence przejmowanej organizacji.

Cieszę się, że rozwój firmy wkracza w okres tak dynamicznych wzrostów, pozwalających prezentować tak optymistyczne prognozy. Dotychczasowi inwestorzy już się przyzwyczaili, że realizujemy nasze obietnice finansowe, więc i tym razem nie może być inaczej. – mówi Tomasz Kiser, Wiceprezes Zarządu Wind Mobile SA.