Work-life balance w dobie koronawirusa

Łączenie życia zawodowego i prywatnego może stanowić problem dla wielu pracowników. Szczególnie, gdy ich pracodawcy nie są świadomi narzędzi, które mogą ułatwić zachowanie takiej równowagi. Warto o tym pamiętać teraz, gdy podnoszące się po kryzysie epidemicznym firmy wymagają od pracowników więcej pracy, nadgodzin i dodatkowych poświęceń. Sytuacja po kryzysie spowodowanym przez koronawirusa nakłada na pracowników więcej obowiązków rodzinnych, a skołowane po trudnych miesiącach nerwy potrzebują odpoczynku. Dlatego szczególnie w tak trudnym czasie pracodawcy powinni pamiętać o życiu prywatnym pracowników i stosować narzędzia, które umożliwią im odpowiedni odpoczynek i czas z rodziną. 

Należy uświadamiać pracodawców, że mogą wprowadzić elastyczną organizację pracy i czas pracy. Pracownik może również pracować zdalnie lub na odległość – są do tego odpowiednie środki technologiczne, takie jak komputeryzacja pracy i dostęp do internetu – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – FPP bierze udział w międzynarodowym projekcie, związanym z łączeniem życia zawodowego z życiem prywatnym – czyli z tak zwanym work-life balance. W ramach niego przeprowadzamy kampanię informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy nie stosują wymienionych wyżej narzędzi. Zwłaszcza pracodawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw często nie mają świadomości, jak interesujące są to rozwiązania. Niektóre z nich funkcjonują w obecnym prawie pracy, inne możemy wprowadzać na podstawie rozwiązań z krajów zagranicznych. Warto zwrócić na to uwagę, aby pracownicy mogli efektywnie i wydajnie pracować, nie ponosząc kosztów w sferze życia prywatnego i rodzinnego – zaleca Spytek-Bandurska.