Wśród inwestorów nadal dominują pozytywne nastroje

0

Doniesienia ze strony EBC wpływają na wzrost rentowności obligacji w Europie. Czwartkowy handel przyniósł kontynuację zwyżki kursu EURUSD do 1,184 i spadku EURPLN do 4,255. Dzisiaj Fitch dokona przeglądu oceny kredytowej Polski.

Rynek walutowy i stopy procentowej

Ustabilizowanie się sytuacji politycznej w Europie i rosnące oczekiwania na szybsze wyjście z QE rozbudzone przez głównego ekonomistę EBC nadal poprawiają klimat inwestycyjny. W rezultacie czwartkowy handel przyniósł kontynuację zwyżki kursu EURUSD do 1,184 i spadku EURPLN do 4,255. Lokalne czynniki nadal mają mniejsze znaczenie dla notowań naszej waluty, niemniej dobra sytuacja budżetowa, czy brak nasilania łagodnego nastawienia w polityce monetarnej przez RPP dodatkowo sprzyjają złotemu. Stopy procentowe NBP nadal pozostają bez zmian, a Rada podtrzymuje zapowiedź stabilnego kosztu pieniądza w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Tym samym wręcz ostatnio ostudziła oczekiwania odnośnie kształtowania się stóp w 2019 roku narosłe na skutek wyższych na świecie cen ropy naftowej, w maju sięgających 80 dolarów za baryłkę ropy Brent.

Z danych gospodarczych na rynek dotarły kolejne słabe wyniki dla Niemiec. W kwietniu zamówienia w przemyśle spadły o 2,5% m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,8%. Przy obecnych pozytywnych nastrojach względem euro dane nie miały wpływu na euro. W piątek rynek pozna niemiecką produkcję przemysłową, która również może nie być za mocna (prognoza: w kwietniu 0,3% m/m wobec 1,0% wcześniej) potwierdzając wytracanie momentum przez europejską gospodarkę.

Fitch dokona dzisiaj przeglądu oceny ratingowej Polski. Oczekuje się, że agencja podtrzyma dotychczasową ocenę A- oraz utrzyma stabilną perspektywę ratingu pomimo korzystnej obecnie sytuacji gospodarczej i fiskalnej kraju. Na braku zmian zaważyć mogą czynniki średniookresowe. W kwietniu wyższą perspektywą ratingu Polski zaskoczyła S&P. Należy jednak zwrócić uwagę, że bieżący rating Polski (A-) wg Fitch jest i tak o jeden poziom wyższy niż wg S&P (BBB+). Pomimo spodziewanego braku poprawy oceny dla Polski ze strony Fitcha, komentarz agencji może okazać się pozytywny dla notowań obligacji skarbowych. W ostatnim czasie wyniki deficytu budżetowego czy też wzrostu PKB okazywały się lepsze od oczekiwań agencji, a ponadto od czasu ostatniego przeglądu ratingu Fitch podniósł swoje prognozy dla Polski. Niski poziom ryzyka kredytowego Polski widoczny jest również w notowaniach instrumentów finansowych. Choć 5-letni CDS dla Polski wzrósł w skali ostatniego miesiąca o blisko 15pb, to było to raczej skutkiem wydarzeń zagranicznych niż lokalnych. W analogicznym okresie CDS dla Hiszpanii wzrosły o blisko 30pb, a dla Włoch o blisko 150pb. Adekwatną miarą dla oceny ryzyka kredytowego w ostatnim czasie może być poziom ASW, który w sektorze 10-letnim znajduje się poniżej 30pb, a w 5-letnim spadł nawet poniżej zera. Jednak pomimo stosunkowo przyjaznego środowiska lokalnego dla obligacji, w czwartek doszło do wzrostu rentowności w Polsce o około 3pb. Ruch ten był jednak w dużym stopniu wywołany przez doniesienia rynkowe na temat zaostrzenia stanowiska EBC. Do analogicznego przesunięcia się krzywej dochodowości w górę dochodziło w krajach strefy euro, gdzie Bund 10Y przekraczał poziom 0,50%.

Czytaj również:  GPW wprowadza indeks WIGtech

Wykres dnia: Notowania ASW w Polsce utrzymują się w pobliżu tegorocznych dołków, odzwierciedlając pozytywny wpływ czynników lokalnych.

Notowania ASW w Polsce utrzymują się w pobliżu tegorocznych dołków, odzwierciedlając pozytywny wpływ czynników lokalnych
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy / Żródło: Joanna Bachert, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski