Wstępne wyniki Grupy Ergis za 2017 rok

Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. Foto: Tomek Pikula

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2017 rok. W 2017 roku Grupa zanotowała rekordowe w swojej historii przychody, w wysokości 750,6 mln zł (wzrost o 7,8%). Wynik EBITDA wyniósł 56,6 mln zł (spadek o 5,4%), wynik operacyjny: 32,9 mln zł (spadek o 6,6%), a zysk netto sięgnął poziomu 20,5 mln zł (spadek o 13,9%).

Wartości EBITDA i zysku w 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 7,2 mln zł (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa.  Negatywnie na prezentowane wyniki wpłynęły także rezultaty sprzedaży twardych folii i laminatów do pakowania żywności – w IV kwartale zrealizowany zysk EBITDA był o 2,5 mln niższy niż w IV kwartale 2016. Niższy był również, o 1,7 mln PLN,  EBITDA zrealizowany na sprzedaży specjalistycznych folii PVC. Jednocześnie Spółka w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości EBITDA osiągniętego na sprzedaży folii stretch.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

  W tys. PLN IV kw. 2017

(wstępne)

IV kw. 2016 Dynamika 2017

(wstępne)

2016 Dynamika
Przychody ze sprzedaży 175 866 165 727 6,12% 750 572 696 487 7,77%
Zysk operacyjny 1 553 4 891 -68,26% 32 888 35 209 -6,59%
Zysk brutto 690 3 767 -81,69% 29 295 29 952 -2,19%
EBITDA 7 629 10 872 -29,83% 56 579 59 783 -5,36%
Zysk netto 29 2 641 -98,89% 20 452 23 767 -13,95%
Zadłużenie odsetkowe 162 987 132 868 22,67% 162 987 132 868 22,67%

W 2017 roku odnotowaliśmy rekordowy poziom sprzedaży. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS® udział folii  stretch w EBITDA Grupy rośnie w sposób istotny. Te pozytywne zjawiska nie przełożyły się jednak na poprawę wyników finansowych, ze względu na wzrost kosztów pracy oraz niemożność przeniesienia w krótkim czasie wzrostu cen surowców na ceny niektórych wyrobów gotowych – szczególnie miękkich folii PVC, twardych folii i laminatów do pakowania żywności oraz opakowań elastycznych. Obecnie naszym priorytetem jest, planowane na pierwsze półrocze 2018 roku, uruchomienie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w naszej berlińskiej fabryce oraz inwestycja w kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch w naszym zakładzie w Oławie,
a także dalsza dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia  – 
powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS S.A.