Wykup obligacji MF

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Na rynku stopy procentowej w ostatnim tygodniu doszło do wzrostu rentowności obligacji skarbowych i kontraktów IRS, widocznych głównie w dłuższych terminach. Krótki koniec krzywej (do 2 lat) pozostał praktycznie bez zmian, wspierany kolejnymi wypowiedziami przedstawicieli RPP sugerującymi brak zmian stóp procentowych do 2020 r. W efekcie doszło do wystromienia się krzywej. Negatywny wpływ na wyceny dłuższych instrumentów miał z kolei spadek obaw przed eskalacją napięć wokół Syrii, a także przed wojną handlową pomiędzy USA a Chinami. Dodatkowo wzrost cen surowców na świecie doprowadził do nasilenia się obaw przed wzrostem inflacji, co pociągnęło w górę rentowności Bundów i US Treasuries. Warto też wspomnieć, że ASW 10Y w Polsce zawęziły się do 23 pb., co było determinowane poprawą oceny Polski przez S&P i korzystną sytuacją na rynku pierwotnym.

W najbliższych dniach rentowności 2-letnich obligacji skarbowych powinny utrzymywać się blisko 1,50-1,55%. Stabilizacji notowań sprzyjać mogą „gołębie” wypowiedzi członków RPP, a także brak istotniejszych wydarzeń w kraju. Publikacje stopy bezrobocia czy sprzedaży detalicznej w marcu powinny pozostać neutralne dla rynku. Najważniejszym wydarzeniem będzie wykup obligacji PS0418 i wypłata odsetek. Łącznie inwestorzy otrzymają prawie 15 mld PLN, co przy przetargu na poziomie 4-8 mld PLN (27 IV) oznacza napływ netto kapitału. Dobra sytuacja budżetowa może skłonić Ministerstwo Finansów do ograniczenia podaż do 6-7 mld PLN, co przy rosnącym popycie ze strony lokalnych inwestorów (w tym m.in. funduszy inwestycyjnych) powinno wspierać cały rynek dług, a w szczególności papiery o dłuższych terminach wykupu.

Korzystne otocznie rynku długu w kraju powinno chronić obligacje przed ewentualnym negatywnym wpływem pogarszających się nastrojów na świecie. Spodziewać się można, że rentowności 10-letnich polskich papierów utrzymywać się będą blisko 3,0%, mimo ostatniej przeceny. Chociaż rynki bazowe wciąż pośrednio mogą osłabiać wyceny polskich papierów, to skalę tej przeceny powinno ograniczyć zbliżające się posiedzenie EBC, a także dane publikowane w tym tygodniu w Europie. Średnioterminowy spadek momentum w europejskiej gospodarce powinny potwierdzić indeksy PMI. Jeśli te przypuszczenia się sprawdzą, to lekko słabnące dane makroekonomiczne będą zmuszać EBC do złagodzenia retoryki, chłodzącej oczekiwania na szybsze wycofanie się z QE czy polityki ujemnych stóp procentowych. A w ostatnich miesiącach rynek zaczął wyceniać powrót do dodatnich stóp procentowych w strefie euro pod koniec 2019 r.wykup obligacji MF

Autor: Autor / Źródło: Mirosław Budzicki / PKO Bank Polski