Przygotuj się na przyszłe dane makroekonomiczne 20.04.2018

sprawdz-pozycje-funduszy-lewarowanych-na-euro-oraz-zlocie.jpg

W przyszłym tygodniu pierwsze ważniejsze dane makroekonomiczne poznamy w poniedziałek o godzinie 9:30, zostanie opublikowany PMI dla niemieckiego przemysłu. W ten sam dzień o godzinie 16:00 poznamy sprzedaż amerykańskich nieruchomości.

We wtorek zostanie opublikowana australijska inflacja R/R, niemiecki wskaźnik nastrojów biznesowych oraz amerykańska sprzedaż nowych domów.

W środę nie czeka na nas żadna ważniejsza publikacja, za to czwartek będzie najważniejszym dniem tygodnia. O godzinie 13:45 poznamy europejskie stopy procentowe, natomiast 45 minut później odbędzie się konferencja prasowa ECB. O tej samej godzinie zostaną opublikowane zamówienia na dobra trwałe.

Ostatni dzień tygodnia również będzie bardzo ciekawy. W nocy napłynął do nas dane z Japonii. Zostaną opublikowane japońskie stopy procentowe, które według konsensusu mają pozostać na niezmienionym poziomie. Bank Japonii prawdopodobnie będzie ostatnim z wielkich banków centralnych, który zdecyduje się na zmianę polityki monetarnej. Oprócz tego czeka nas publikacja brytyjskiego oraz amerykańskiego PKB.

Najistotniejsze dane makro dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Najistotniejsze dane makro dla Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Strefy Euro, Nowej Zelandii, Japonii, Wielkiej Brytanii

Źródło: Admiral Markets

Europejski Bank Centralny – konferencja

10 kwietnia dla agencji Reuters Ewald Nowotny, członek EBC wypowiedział się, że na samym początku cyklu podwyżek stóp procentowych można podwyższyć stopę depozytową do -0.2 proc. z -0.4 proc. Z tego względu czwartkowa konferencja będzie bardzo ważna. Oprócz tego na rynku pojawiły się plotki, że ECB mógłby podwyższyć stopy procentowe jeszcze przed całkowitym wygaszeniem programu QE.

Aktualne prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych wynosi 3.1 procenta.

prawdopodobienstwo podwyzki stop procentowych

Źródło: Bloomberg

Powyżej przedstawiono prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro, jak widać do końca 2018 roku inwestorzy nie oczekują żadnej podwyżki stóp procentowych. Z tego powodu spotkanie członków ECB zaplanowane na 26 kwietnia może okazać się przełomowe. Jakakolwiek zmianka o podwyżce stopy depozytowej doprowadziłaby do umocnienia wspólnej waluty.

Instrument do obserwacji – EURGBP

W zeszłym tygodniu doszło do wybicia dołem na parze walutowej EURGBP, co potwierdziło kontynuację trendu spadkowego, zatem kilkutygodniowa konsolidacja została zakończona. Długoterminowym celem dla sprzedających jest strefa wsparcia wyznaczona przez minimum z grudnia 2016 oraz października 2017 roku.

Na interwale tygodniowym wszystkie pięć wskaźników wskazuje na trend spadkowy, natomiast na dziennym tylko dwa z nich na trend wzrostowy. Z kolei gdyby na rynek zawitała korekta, to powinna zostać zatrzymana na wcześniej przebitym wsparciu, które teraz stało się oporem.

Notowania EURGBP, interwał tygodniowy

Przygotuj się na przyszłe dane makroekonomiczne 20.04.2018 1

Źródło: Admiral Markets