Wynagrodzenia w branży budowlanej. Pensje rosną, zyski maleją

pracownik budowa

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział ponad 9 000 pracowników z branży budowlanej. Około 60% badanych stanowili mężczyźni. Mediana miesięcznych zarobków w tej branży wyniosła 4 684 PLN brutto miesięcznie, co daje kwotę wyższą o niecałe 200 PLN od mediany OBW, która w 2018 roku wyniosła 4 500 PLN. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało zarobki nie niższe niż 7 000 PLN, a 25% najniżej opłacanych pracowników zarabiało nie więcej niż 3 500 PLN.

Schemat 1. Wynagrodzenia w branży budowlanej w 2018 roku (brutto w PLN)

schemat 1Najwyższe zarobki w branży budowlanej otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 5 789 PLN. Na drugim miejscu pod względem zarobków znalazło się województwo dolnośląskie, gdzie mediana płac wyniosła 5 000 PLN. W pozostałych województwach mediana płac była niższa, a w województwie podkarpackim i lubelskim nie przekroczyła kwoty 4 000 PLN.

Mapa 1. Wynagrodzenia w różnych województwach  w branży budowlanej w 2018 roku (brutto w PLN)mapa 1

Na początku kariery pracownicy w budowlance otrzymują zbliżone zarobki w firmach o polskim i zagranicznym kapitale, jednak z biegiem lat różnica ta stopniowo się zwiększa. Wśród pracowników ze stażem od 9 do 10 lat dysproporcja wynosi już ponad 2 500 PLN, natomiast wśród pracowników o stażu dłuższym niż 16 lat różnica to ponad 3 500 PLN.

Wykres 1. Wynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy w firmach polskich i zagranicznych w branży budowlanej w 2018 roku (brutto w PLN)

wykres 1Poniższa tabela prezentuje zarobki pracowników z różnym wykształceniem w firmach o różnym typie własności. Najwyższe płace w branży budowlanej otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w firmach prywatnych. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 5 600 PLN. W firmach państwowych zarobki magistrów inżynierów były natomiast niższe o 400 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem w firmach o różnym typie własności w branży budowlanej w 2018 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia typ własności próba 25% zarabiało nie więcej niż mediana 25% zarabiało nie mniej niż
średnie lub pomaturalne (zdana matura) prywatna 1252 3 062 4 000 5 359
państwowa 45 3 100 4 200 4 382
wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) prywatna 1427 3 400 4 300 6 000
państwowa 54 3 400 3 924 6 422
wyższe magisterskie prywatna 1333 3 950 5 071 7 798
państwowa 74 3 493 4 250 6 004
wyższe magisterskie inżynierskie prywatna 3661 4 000 5 600 8 100
państwowa 115 3 708 5 200 6 865

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku