Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2014 roku

0

Połowa osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim zarabiała w 2014 roku przynajmniej 4 596 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Z kolei co czwarty pracownik otrzymywał ponad 7 100 PLN brutto miesięcznie.

Kobiety zarabiały w tej branży mniej od mężczyzn przeciętnie o 8%. Mediana płac w przemyśle ciężkim w 2014 roku była wyższa o 96 PLN niż płace w przemyśle lekkim.

Wykres 1. Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2014 roku (brutto PLN)

Wykres Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2014 roku (brutto PLN)
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Najwięcej zarabiali zatrudnieni w przemyśle petrochemicznym – wypłata co drugiego pracownika przekraczała 5 800 PLN brutto miesięcznie. Nieco mniej otrzymywali zatrudnieni w górnictwie i motoryzacji, przeciętnie 5 000 PLN. Mediana wynagrodzeń w 2014 roku w przemyśle lotniczym wynosiła 4 935 PLN, a w okrętowym – 4 789 PLN brutto miesięcznie. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w hutnictwie i metalurgii – jedynie 3 800 PLN brutto miesięcznie.

Schemat 1. Mediany wynagrodzeń w różnych sekcjach przemysłu ciężkiego oraz procentowa zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem

Mediany wynagrodzeń w różnych sekcjach przemysłu ciężkiego
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Połowa kierowników produkcji zarabiała od 5 700 PLN do 9 500 PLN brutto miesięcznie, w przemyśle ciężkim zarabiali oni przeciętnie o 518 PLN więcej niż w przemyśle lekkim. Mniejsze wynagrodzenia otrzymywali inżynierowie ds. jakości. Mediana ich płac wynosiła 5 300 PLN. Wypłata co drugiego konstruktora nie przekraczała kwoty 4 560 PLN. Średnie zarobki spawaczy wynosiły 3 000 PLN brutto miesięcznie i były niższe o 35% niż mediana wynagrodzeń w całym przemyśle ciężkim.

Tabela 1. Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim na różnych stanowiskach

stanowisko próba 25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej
kierownik produkcji 106 5 700 7 518 9 500
inżynier ds. jakości 136 4 200 5 300 7 000
konstruktor 580 3 500 4 560 5 900
spawacz 217 2 300 3 000 4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku
Andrzej Kuczara
Sedlak&Sedlak

Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń

Czytaj również:  Wyzwania i szanse dla polskiej gospodarki w 2018 roku