Wyniki Grupy Impel po I kwartale 2017 r.

3

Grupa Impel – osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 545,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 74,5 mln zł tj. 15,8%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 9 mln zł, zysk netto osiągnął natomiast poziom 2,5 mln zł. 

Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano we wszystkich głównych obszarach działalności Grupy Impel. W I kwartale 2017r. wzrosły one w segmencie Facility Management o  51 mln zł w stosunku do I kwartału 2016 r. i wyniosły 409,9 mln zł. Industrial Services osiągnął poziom 47,6 mln zł, zwiększając przychody o 13 mln, natomiast Digital Services & BPO osiągnęły 88,5 mln zł, zwiększając sprzedaż o 10 mln zł.

Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.
Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

Szczególnie pozytywnie oceniamy wyniki segmentu FM w linii Bezpieczeństwo, który osiągnął najwyższy udział nowej sprzedaży we wzroście przychodów. Rozpoczęliśmy  współpracę z Grupą Volkswagen w zakresie obsługi fabryk VW Motor Poland, Sitech Polska oraz VW Poznań, fabryk zlokalizowanych w Poznaniu oraz we Wrześni. Zawarliśmy kontrakty również z Grupą Ciech oraz Leonardo – PZL Świdnik. Wszystkie kontrakty łącznie zwiększają przychody Grupy Impel o ponad 22 mln złotych rocznie i mają charakter długoterminowy. Potwierdza się strategia koncentracji na wybranych segmentach, która  umocniła naszą pozycję w przemyśle. Równie priorytetowo traktujemy wzmocnienie obecności w branżach: finansowej, spożywczej, budowlanej, a także w sektorach: wojskowym, rynku nieruchomości oraz handlu. Skupiamy się na selektywnej sprzedaży, która w kalkulacji musi osiągać zakładane parametry rentowności w oparciu o prawidłową wycenę kosztów pracy uwzględniających podwyżki wynikające ze zmiany przepisów prawa. Zwracamy również uwagę, iż z dniem 1 stycznia br. wydzielony został jako samodzielny segment Industrial Services, co oznacza realizację naszych planów w zakresie rozwoju usług na rzecz klienta przemysłowego. Ten segment bazuje na wysokospecjalistycznych technologiach i pracy w specyficznym reżimie na bardzo wymagającym rynku. Fakt wydzielenia i usamodzielnienia tej działalności w ramach segmentu, przyniosło poprawę wyniku już w pierwszym kwartale i budzi nasze nadzieje na dalszy wzrost znaczenia tych usług w portfolio Grupy. ” – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel SA.

Czytaj również:  Prezes Orange Polska: 5G zrewolucjonizuje rynek mobilny. W przyszłym roku Orange rozpocznie testy terenowe tej technologii

W dniu 28 marca br. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia w skład zarządu Impel SA Pana Mirosława Grebera, powierzając mu nadzór nad całością działań handlowych oraz marketingowych.