Wyniki Grupy Kapitałowej White Stone za I półrocze 2020 r.

Whiteshore
Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development

Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przyczyniła się do wzrostu sumy bilansowej Grupy Kapitałowej White Stone w pierwszym półroczu 2020 r. o 7 proc. do poziomu przeszło 536 mln zł. Wzrost przychodów we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności do poziomu niemal 140 mln zł, stabilna sprzedaż lokali mieszkaniowych pomimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19, to dobre prognostyki na drugą połowę roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. White Stone zadbał o zwiększenie bazy gruntów pod kolejne projekty mieszkaniowe i komercyjne.

Grupa White Stone rozwija swoją strukturę i działalność w oparciu o trzy filary – inwestycje mieszkaniowe, komercyjne oraz budownictwo i technologie. W ciągu pięciu lat od rozpoczęcia łączenia i rozwoju działalności spółek w grupie, White Stone zbudował zdywersyfikowany portfel inwestycji, zyskał zaufanie inwestorów i planuje dalszy zdecydowany wzrost.

W ciągu pierwszego półrocza 2020 r., pomimo utrudnień związanych z wybuchem pandemii, firma White Stone zgodnie z planem realizowała projekty mieszkaniowe w Warszawie i Szczecinie, zmodernizowała zakupiony w 2019 r. kompleks biurowy HOL 7.7 przy ul. Cybernetyki 7 i 7a oraz prowadziła dalszy proces rewitalizacji Fortu Mokotów i szczecińskiej Willi Nellego. Ponadto deweloper sfinalizował zakup gruntu pod budowę osiedla mieszkaniowego w podwarszawskim Józefosławiu i prowadził działania przygotowawcze do kolejnej znaczącej inwestycji komercyjnej.

Wzrost skali działalności

Pomimo przejściowego wstrzymania lub spowolnienia działalności urzędów, banków i kancelarii notarialnych w Q2 2020r., w pierwszym półroczu Grupa White Stone zawarła umowy na niemal 200 lokali. Na zakupionej w br. działce w Józefosławiu deweloper zamierza zrealizować projekt na ok. 200 mieszkań i lokale usługowe. Trwają także prace nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę V i VI etapu osiedla Zielone Zamienie w gminie Lesznowola. W segmencie mieszkaniowym Grupa osiągnęła na koniec czerwca 25,6 mln zł przychodów netto, głównie z projektu Zielone Zamienie. W drugim półroczu nastąpi zdecydowany wzrost przychodów w ramach projektu Ornament w Szczecinie w związku z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie dwóch etapów osiedla.

W obszarze inwestycji komercyjnych, pomimo niepewności na tym rynku, przychody za pierwsze sześć miesięcy br. wzrosły o 78 proc. osiągając wartość 10,3 mln zł – jest to wynik zakupu w lutym 2019 r. kompleksu HOL 7.7 oraz zakończenia budowy budynku Celebro przy ul. Gładkiej w Warszawie. W tym czasie White Stone prowadził dalsze prace rewitalizacyjne w Forcie Mokotów, a także renegocjował umowy najmu, zwłaszcza w obszarze gastronomii.

W segmencie budownictwa i technologii Grupa odnotowała wzrost przychodów o ok. 12 proc. do 103,9 mln zł, a także dodatnią marżę operacyjną. Przyczynił się do tego m.in. zakup we wrześniu 2019 r. 70% udziałów w spółce technologicznej działającej w obszarze construction, MAAT 4.

Ten rok przyniósł wszystkim nieoczekiwane zawirowania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Mamy za sobą bardzo intensywne sześć miesięcy dobrej sprzedaży, niezachwianej realizacji projektów budowlanych i technologicznych, co przyniosło wzrost przychodów, a także przygotowania nowych, dobrze przemyślanych inwestycji. Z drugiej strony przedłużające się kwestie administracyjne spowodowały przesunięcie realizacji przychodów z części inwestycji na ostatnie kwartały tego roku. – Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development

Przede wszystkim w związku z przesunięciem sprzedaży notarialnej inwestycji mieszkaniowej w Szczecinie grupa odnotowała spadek EBITDA o ok. 8 proc. z 8,25 mln zł w połowie 2019 r. do 7,57 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Pomimo kryzysu wywołanego na świecie przez epidemię COVID-19, dzięki prowadzonej przez nas zrównoważonej polityce zarządzania ryzykiem, relatywnie niskiemu zadłużeniu, posiadanym zabezpieczeniom oraz odpowiedzialnemu doborowi projektów, możemy spokojnie realizować nasze plany i pracować nad zwiększaniem wartości Grupy White Stone. W sierpniu br. z sukcesem przeprowadziliśmy emisję 25 mln zł obligacji i staramy się o dopuszczenie do rynku Catalyst. Szykując kolejne inwestycje, bacznie przyglądamy się szansom wynikającym ze zmian na rynku wywołanym pandemią, trendowi umacniania się Polski wśród europejskich rynków wschodzących, w obszarze np. centrów usług. – Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development

Grupa White Stone dąży do tego, aby samodzielnie i kompleksowo móc realizować projekty deweloperskie i inwestycyjne, a także badania i analizy poprzedzające zakup nieruchomości, czyli cały proces tworzenia koncepcji, projektowania i budowy, aż po zarządzanie lub sprzedaż.

Grupa kapitałowa White Stone znana jest w Polsce pod tą nazwą od 7 lat, ale korzenie jej działalności sięgają 1995 roku. Jako deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych ma na koncie 73 zrealizowane projekty mieszkaniowe (ponad 2 000 mieszkań), 8 budynków komercyjnych i 78 000 mkw. powierzchni biurowej. Do realizacji deweloperskich grupy White Stone należą takie projekty jak: kompleksy apartamentowców przy ul. Biały Kamień i Chodkiewicza, Multimedialny Dom Plusa i zrewitalizowany Fort Mokotów w Warszawie. W strukturach grupy działa także firma realizująca projekty budowlane o rocznych obrotach sięgających 200 mln zł.