Wyniki Grupy TAURON po III kwartałach 2018 r.

0
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 3 proc. r/r (do 13,3 mld zł)
  • EBITDA wyniosła 3 mld zł, marża EBITDA na poziomie 22,3 proc.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 853 mln zł
  • Wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej oraz liczby klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 2,3 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (1,2 mld zł) i Wytwarzanie (909 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,2x

(wszystkie dane skonsolidowane za okres I-III kwartał 2018 r.)

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia
23.01.2017 Warszawa,
n/z Filip Grzegorczyk prezes Tauron SA
fot. Piotr Waniorek

– Wyniki finansowe Grupy TAURON po dziewięciu miesiącach tego roku są lepsze od oczekiwań rynku i zgodne z naszymi planami – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Warto podkreślić, że nasz największy projekt realizowany w Jaworznie jest zaawansowany w ponad 80 proc. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i budżetem. Dodatkowo aktualnie prowadzimy negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych o mocy około 200 MW zlokalizowanych w północnej Polsce. Ewentualna transakcja umożliwi nam podwojenie obecnie posiadanych mocy wiatrowych – wyjaśnia Filip Grzegorczyk.

– Grupa TAURON buduje pozycję multienergetycznego czempiona. Rozwijamy nowe biznesy. Przed szczytem klimatycznym w Katowicach uruchomimy program carsharingu i ładowania samochodów elektrycznych. Działania te wpisują się w naszą strategię oraz globalne trendy dotyczące energetyki  – dodaje prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Marek Wadowski
08.02.2017 Warszawa,
n/z prez. Marek Wadowski TAURON
fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl

– Konsekwentnie realizowana strategia oraz korzystne trendy w otoczeniu makroekonomicznym mają odzwierciedlenie w stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu dywersyfikację źródeł finansowania i optymalizację terminu zapadalności zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Mamy także zagwarantowane finansowanie na poziomie ponad 5,3 mld zł. Na stabilną sytuację finansową Grupy istotny wpływ mają systematycznie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Czytaj również:  Jeszcze w tym roku Samsung otworzy w Lublinie drugi inkubator

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I-III kwartał 2018 r. I-III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.) III kwartał 2018 r. III kwartał 2017 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln ton 3,61 4,68 -23 1,09 1,36 -20
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 3,54 5,01 -29 1,04 1,45 -28
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 11,90 14,03 -15 4,35 4,57 -5
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)
TWh
0,69 0,94 -27 0,18 0,28 -36
Wytwarzanie ciepła PJ 7,42 7,91 -6 0,70 0,82 -15
Sprzedaż ciepła PJ 9,69 10,66 -9 0,76 0,86 -12
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 38,84 38,31 1 12,83 12,61 2
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż i Wytwarzanie TWh 25,37 25,56 -1 8,17 8,35 -2
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 579 5 517 1 5 579 5 517 1