Wyniki osiągane przez inwestorów na rynku OTC w I kwartale 2017

0
Marek Wołos, główny ekonomista Domu Maklerskiego Atena Investments
Marek Wołos, główny ekonomista Domu Maklerskiego Atena Investments

Polskie domy maklerskie już trzeci raz opublikowały wyniki osiągane przez inwestorów na rynku OTC. W I kwartale tego roku inwestorzy rynku OTC osiągnęli lepsze wyniki niż w IV kwartale ub.r.

Podobnie jak w poprzednim okresie największy odsetek aktywnych inwestorów (ok. 53%) osiągał zyski dzięki transakcjom na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Wysoko, utrzymywały się również wyniki z transakcji realizowanych na inwestycjach na towary (ang. Commodity CFD) – na poziomie ok. 44% zyskujących inwestorów – oraz pochodnych na waluty (ang. Forex CFD) – ok. 40%. W obszarze pochodnych na indeksy giełdowe (ang. Index CFD) odsetek zarabiających w IV kwartale wyniósł ok. 35%, a w kontraktach na akcje (ang. Equity CFD) – ok. 31%.

Polskie domy maklerskie już trzeci raz z rzędu opublikowały szczegółowe wyniki inwestorów rynku OTC. Ten system raportowania wyników zawiera najwięcej różnego rodzaju parametrów transakcyjnych, w tym wyniki inwestorskie czy czasy realizacji zleceń, i może być inspiracją dla innych segmentów rynku finansowego.

Izba Domów Maklerskich oraz zrzeszone w niej domy maklerskie kładą duży nacisk na rzetelną i systematyczną edukację swoich klientów oraz transparentność. Kolejne już wyniki, wyraźnie wyższe od przywoływanych jeszcze danych dotyczących lat 2012–15 i wskazują, że starania domów maklerskich o podniesienie poziomu wiedzy przynoszą wymierne efekty – komentuje Marek Wołos, ekspert IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Izba Domów Maklerskich podkreśla, że raportowane wyniki dotyczą klientów korzystających z usług rodzimych domów maklerskich nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie dotyczą one biur i firm zagranicznych, które nie stosują przepisów oraz wytycznych wydanych i egzekwowanych przez KNF. IDM apeluje do inwestorów o weryfikację podmiotów, z usług których zamierzają skorzystać. Izba przestrzega przed reklamami zagranicznych podmiotów nieposiadających licencji.

  Zarabiający Tracący
Bond/Interest Rate CFD 53,12 45,85
Commodity CFD 43,57 56,31
Equity CFD 30,96 68,78
Forex CFD 39,45 60,52
Index CFD 34,62 65,31

– dane bez rachunków, dla których nie wykazano ani zysku, ani straty;

– średnia arytmetyczna dla klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. (domy maklerskie z siedzibą w Polsce, posiadające licencje wydane przez KNF), dla klientów, którzy podpisali umowy na terytorium Polski;

– terminologia wg standardu opracowanego przez KNF.