Wyniki rynku pożyczkowego w lutym 2022 r.

pieniądze

W lutym 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 245,6 tys. nowych pożyczek na wartość 623 mln zł. W porównaniu do lutego 2021 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o 43,2%, a w ujęciu liczbowym o 26,8% więcej.
Średnia wartość nowo udzielonej w lutym 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 291 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym 2021 r. o 12,3%.

W lutym 2022 r. 42,3% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,0% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,4% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,5% udział w sprzedaży.

W lutym 2022 r. nowo udzielone pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały dodatnie dynamiki. Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu do lutego 2021 r. odnotowały pożyczki ze skrajnych przedziałów: niskokwotowe do 500 zł (+40,8%) oraz wysokokwotowe powyżej 5 tys. zł: (+31,5%). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+48,0%) oraz niskokwotowe do 500 zł (+42,9%).