Na jakie wyzwania już dziś musi odpowiedzieć edukacja finansistów jutra?

0

Zmiany na rynku pracy i edukacji przyspieszają coraz bardziej. 25 lat temu internet był nowinką technologiczną, 10 lat temu świat zaczęły zmieniać media społecznościowe. Dzisiaj kolejną „rewolucją” jest postępująca automatyzacja, która stanie się naturalną częścią pracy w wielu zawodach, a jednym z największych beneficjentów technologii opartej na komputeryzacji będą finansiści. Ci finansiści, którzy zdobędą wykształcenie odpowiadające na potrzeby nowego rynku pracy. Symboliczną datą może być rok 2020.

Osoby biegłe w zarządzaniu finansami zawsze były cenione na rynku. Jednak nigdy w historii ich przygotowanie do pełnienia zawodów związanych z rachunkowością nie było tak dużym wyzwaniem zarówno dla samych uczelni, jak i dla studentów. Dzisiaj od finansistów oczekuje się, by byli bardziej managerami i doradcami niż tylko księgowymi. Co więcej, Polskę możemy przyrównać dziś do krajów anglosaskich, gdzie zawody związane z rachunkowością zyskują pozycję zawodu zaufania publicznego. To wymaga na wszystkich – stowarzyszeniach profesjonalistów, uczelniach oraz oczywiście samych specjalistach – przywiązywania większej uwagi do jakości kształcenia i etyki zawodowej – zwraca uwagę Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podobne wnioski płyną z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sprawozdawczość i Rewizja Finansowa – wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości”, która odbyła się pod koniec września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej uczestnicy wskazywali także, że aby sprostać nowym wymaganiom polskie uczelnie dostosowują się do światowych standardów między innymi dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami branżowymi jak np. Chartered Institute of Management Accountants.

IV rewolucja przemysłowa i nowe kompetencje managerów

IV rewolucja przemysłowa już dzisiaj ma ogromny wpływ na rynek pracy. Przygotowany przez World Economic Forum raport „The Future of Jobs” wskazuje, jak na przestrzeni zaledwie 5 lat zmieni się profil najbardziej pożądanych kompetencji pracowników.

Już w 2020 znacznie wzrośnie rola np. inteligencji emocjonalnej czy elastyczności poznawczej pracowników. To umiejętności typowo miękkie i – na co warto zwrócić uwagę – typowo ludzkie, raczej poza dostępnością sztucznej inteligencji, przynajmniej jak na razie. To pokazuje, w jakim kierunku powinni rozwijać się managerowie w różnych zawodach, w tym także finansiści – podkreśla Jakub Bejnarowicz.

Czytaj również:  Wynagrodzenia Polaków. Ile zarabiamy, a ile oddajemy na ZUS i podatki

Top 10 kompetencji na rynku pracy według World Economic Forum

Na czerwono zostały zaznaczone kompetencje, które do 2020 przestaną być kluczowymi na rynku pracy. Na zielono zostały zaznaczone kompetencje, które w 2020 roku będą jednymi z kluczowych i które w 2015 roku nie były uznawane za najważniejsze.

2015 2020
1.    Umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów 1.      Umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów
2.    Umiejętność koordynacji pracy z innymi 2.      Krytyczne myślenie
3.    Zarządzanie ludźmi 3.      Kreatywność
4.    Krytyczne myślenie 4.      Zarządzanie ludźmi
5.    Negocjacje 5.      Umiejętność koordynacji pracy z innymi
6.    Kontrola jakości 6.      Inteligencja emocjonalna
7.    Orientacja usługowa 7.      Umiejętność oceny i podejmowania decyzji