Polacy z dystansem do AI, ale chętnie ją opodatkują – wyniki badania

sztuczna inteligencja

W ramach badania Polacy zostali poproszeni o wskazanie sektorów gospodarki, w których  ich zdaniem wykorzystywana jest już dzisiaj sztuczna inteligencja. Wskazywali też branże, w których można wg nich wdrożyć narzędzia oparte o A.I. W odpowiedziach na obydwa pytania najczęściej wskazywanych były branże kreatywne, takie jak reklama, marketing, grafika i media. Wysoko w odpowiedziach respondentów dot. aktualnego zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce była wskazywana branża nowych technologii (IT) oraz media społecznościowe. Jak wskazują wyniki badania PAYBACK, Polacy widzą duży potencjał w wykorzystaniu AI również do rozwoju medycyny oraz nauki i  edukacji.

Co ciekawe, zdaniem 11% Polaków sztuczna inteligencja nie powinna być wykorzystywana w żadnym sektorze gospodarki.

W jakich sektorach Pana/i zdaniem jest wykorzystywana obecnie sztuczna inteligencja? % całej badanej populacji, który wskazał daną odpowiedź
Reklama 61%
Marketing 59%
Social Media 53%
Media 47%
Grafika 45%
IT 43%
Rozrywka 43%
Sprzedaż 35%
Analityka 35%
Nauka i edukacja 33%
Zakupy 30%
Medycyna 29%
Finanse 26%
Produkcja 22%
Transport 19%
Kultura i sztuka 18%
Polityka 17%
Prawo 10%
Nie wiem 9%
Inne 8%

 

W jakich sektorach wg Pana/Pani mogłaby być wykorzystywana sztuczna inteligencja? % całej badanej populacji, który wskazał daną odpowiedź
Reklama 38%
Marketing 34%
Grafika 34%
Media 32%
Medycyna 32%
Rozrywka 31%
Nauka i edukacja 31%
Social Media 30%
IT 30%
Analityka 29%
Sprzedaż 27%
Zakupy 24%
Finanse 24%
Produkcja 23%
Transport 21%
Kultura i sztuka 20%
Polityka 15%
Prawo 15%
Nie wiem 13%
Nie powinno się korzystać ze sztucznej inteligencji 11%
Inne 8%

Polacy podchodzą z ograniczonym zaufaniem do efektów pracy AI

Wyniki badania PAYBACK pokazują, że zaledwie 15% Polaków ufa efektom pracy wykonywanej przez sztuczną inteligencję. Ponad dwa razy więcej osób im nie ufa (33%). Zdecydowanie największą grupę stanowią jednak osoby, które nie posiadają jednoznacznej opinii w tej sprawie (52%).

Najczęściej wskazywanymi przez Polaków powodami braku zaufania do efektów pracy sztucznej inteligencji jest ogólna nieufność wobec procesów realizowanych bez udziału człowieka (14%), brak pełnej kontroli nad procesem (13%) oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa (12%). Zastrzeżenia ankietowanych łączą się również z przekonaniem, że praca sztucznej inteligencji powinna być weryfikowana przez człowieka. Takie zdanie podziela aż 94% Polaków.

Bez obaw o przyszłość rynku pracy

Pomimo dużej rezerwy w podejściu do sztucznej inteligencji, Polacy raczej nie obawiają się negatywnych skutków jej wdrożenia dla rynku pracy. O ile blisko połowa (49%) badanych dostrzega możliwość zastąpienia ludzi w pracy przez AI, tak tylko 23% respondentów przyznaje, że boi się utraty pracy na skutek rozwoju sztucznej inteligencji a 21% nie ma w tej sprawie zdecydowanej opinii.

Komu może pomóc AI

55% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc w rozwoju obecnie działających firm. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym obszarem, który mogłoby wesprzeć AI była analiza danych. Jak wskazują eksperci PAYBACK, obecnie jest to kluczowa dziedzina wspierająca rozwój przedsiębiorstw, a sztuczna inteligencja otwiera wiele nowych możliwości w tym zakresie.

W obecnych czasach większość decyzji biznesowych jest poprzedzana analizą i podejmowana na podstawie danych liczbowych. Obojętne, czy mówimy o wejściu na nowy rynek, tworzeniu lub dopasowaniu palety konkretnej linii produktów, kampanii marketingowej czy wyborze sposobów i kanałów dotarcia do klienta. Podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o własne doświadczenie lub intuicję, wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Jednocześnie rośnie ilość zbieranych informacji. Sztuczna inteligencja pozwala nam je przetwarzać w sposób bardziej efektywny. Dzięki temu możliwe jest tworzenie np. precyzyjnych predykcji zachowań konsumenckich , określenie optymalnej ceny produktu, trendów związanych z całą kategorią czy – co jest coraz ważniejszym czynnikiem – podatności konsumentów na zmiany ceny – mówi Artur Wyszyński, Menadżer ds. wdrożeń oraz rozwoju struktur IT w PAYBACK

Kolejnymi wskazaniami badanych Polaków dotyczącymi obszarów, w których sztuczna inteligencja mogłaby wesprzeć rozwój obecnie działających firm, było m.in. tworzenie treści marketingowych, automatyzacja procesów, szybsza obsługa klienta oraz rozpoznawanie potrzeb klientów.

W jakim obszarze Pana/i zdaniem sztuczna inteligencja mogłaby wesprzeć rozwój działających obecnie firm? % całej badanej populacji, który wskazał daną odpowiedź
Analiza danych 42%
Tworzenie treści marketingowych 28%
Automatyzacja procesów 28%
Szybsza obsługa klienta 27%
Rozpoznanie potrzeb klientów 27%
Przygotowanie oferty dla klientów 22%
Proces produkcyjny 16%
Tworzenie nowych produktów 16%
Obsługa reklamacji 15%
Podejmowanie decyzji biznesowych 10%
Transport 9%
Inne 4%

 

Potrzeba regulacji

Kwestią, która nie budzi kontrowersji wśród Polaków, jest potrzeba wprowadzenie regulacji prawnych, dotyczących wykorzystywania sztucznej inteligencji. Aż 90% Polaków oczekuje wprowadzenia tego typu przepisów.

Co ciekawe, większość Polaków opowiada się również za, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, obłożeniem podatkami pracy wykonywanej przez sztuczną inteligencją. Rozwiązanie tego typu rozwiązanie popiera aż 61% osób ankietowanych osób.