Wzrost dominacji Apple i innych spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw

0
nowy jork, giełda papierów wartościowych

Najnowszy raport firmy doradczej PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej.  Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od końca I kwartału 2009 r. do końca I kwartału 2015 r., w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym
i sektorowym.

Badanie pokazuje, że dostanie się do listy Top 100 i utrzymanie się w niej nie jest prostym zadaniem.

  • Spółki ze Stanów Zjednoczonych umacniają swoją wiodącą pozycję – ponad połowa firm na liście Top 100 pochodzi z USA (53). Chiny (wraz z Hongkongiem) zajmują drugą pozycję (11 spółek), a Wielka Brytania trzecie miejsce (8 spółek).
  • Apple utrzymała miano najbardziej wartościowej spółki świata (725 mld dolarów) zwiększając swoją rynkową kapitalizację aż o 54% (+ 256 mld dolarów) w porównaniu do ubiegłego roku, pomimo wypłacenia swoim akcjonariuszom w 2014 r. 56 mld dolarów. Apple jest obecnie prawie dwukrotnie większa od drugiej największej spółki (Google – 375 mld dolarów) i prawie 10 razy większa niż najmniejszy podmiot z listy Top 100.
  • Aby dostać się do grona stu największych spółek należy posiadać kapitalizację na poziomie co najmniej 85 mld dolarów (w 2009 r. było to 45 mld dolarów). Średnia kapitalizacja spółek z Top 100 wynosi obecnie 162 mld dolarów (w 2009 r. były to 84 mld dolarów).
  • Chiński gigant internetowy – Alibaba – wszedł do listy Top 100 z rynkową kapitalizacją na poziomie 168 mld dolarów uzyskaną w ramach pierwszej oferty publicznej. Do 31 marca 2015 r. kapitalizacja spółki wzrosła do 205 mld dolarów.

 100 największych spółek pod względem kapitalizacji na koniec I kwartału 2015 r. w podziale na kraj pochodzenia (trendy 2009-2015)100 największych spółek pod względem kapitalizacji na koniec I kwartału 2015 r

Firma Apple już czwarty rok z rzędu prowadzi w rankingu największych spółek. W porównaniu do ubiegłego roku kapitalizacja spółki wzrosła aż o 54% (+ 256 mld dolarów), z 469  do 725 mld dolarów.  Ten nadzwyczajny wzrost był osiągnięty pomimo wypłaty akcjonariuszom 56 mld dolarów w 2014 r. Ponadto spółka zwiększyła przewagę nad drugim na liście Google, którego kapitalizacja wynosi 375 mld dolarów.

Ponad połowa spółek w rankingu pochodzi z USA (53 spółki). Pięć lat temu były to 42 spółki, natomiast w 2014 r. – 47. Co więcej, aż siedem spółek spośród największych 10 pochodzi z USA.

Pozycja Chin (wraz z Hongkongiem) oraz Wielkiej Brytanii nie uległa tak znaczącej zmianie – w rankingu znalazło się odpowiednio 11 i 8 spółek pochodzących z tych krajów, podczas gdy Brazylia, Rosja i Indie łącznie zmniejszyły swój udział z 6 do 1 firmy. Warto podkreślić, że spadła również liczba spółek ze strefy euro – z 18 do 15. Odzwierciedla to bieżące nastawienie inwestorów do tych rynków.

Łącznie od 2009 r. 34 spółki wypadły z Top 100 (28 spółek – w wyniku spadku kapitalizacji, a 6 przez przejęcia, połączenia lub podział). Spośród 34 firm, które weszły do zestawienia, 29 dołączyło w wyniku wzrostu kapitalizacji, a 5 przez przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej lub podział: Alibaba (miejsce 22), Facebook (miejsce 17), Agricultural Bank of China (miejsce 29), Kinder Morgan (miejsce 90) oraz wydzielenie AbbVie ze struktur spółki Abbott (miejsce 86).

Względem roku 2009 największy wzrost w rankingu odnotowały spółki zaklasyfikowane do sektora nowych technologii, których łączna kapitalizacja wzrosła o cztery pozycje – z 6 miejsca na 2. Od 2009 r. łączna kapitalizacja 11 firm z branży nowych technologii wyniosła 997 mld dolarów, natomiast w 2015 kapitalizacja rynkowa 12 spółek z tego sektora wyniosła 2,8 biliona dolarów. Z drugiej strony, z zestawienia całkowicie wypadły firmy z sektora użyteczności publicznej, których w 2009 r. były cztery.

Spółki z USA zwiększyły swoją dominację w rankingu – obecnie aż 7 spośród 10 i 13 spośród 20 największych przedsiębiorstw pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Patrząc na firmy takie jak Apple, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway czy Facebook wyraźnie widać, że ich sukces jest ściśle związany z wysoką innowacyjnością oraz światowym zasięgiem. Spółki z USA wykorzystują swoją wielkość i relatywnie wyższe wyceny, by dalej rosnąć poprzez przejęcia innych biznesów. Te przewagi konkurencyjne sprawiają również, że spółkom z innych krajów ciężko jest skutecznie rywalizować z przedsiębiorstwami amerykańskimi. Miejmy nadzieję, że doczekamy się czasów, kiedy polska firma znajdzie się na liście TOP 100, choć na razie cel ten wydaje się bardzo odległy. Największa krajowa spółka notowana na warszawskiej giełdzie – Bank Pekao SA – ma kapitalizację rzędu 12,7 mld dolarów, a zatem aby wejść na listę, musiałaby ją zwiększyć prawie siedmiokrotnie” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

20 największych spółek pod względem kapitalizacji na koniec I kwartału 2015 r.

Spółka Kraj pochodzenia Sektor Kapitalizacja   (mld USD)
Apple Inc USA Nowe technologie    725
Google Inc USA Nowe technologie    375
Exxon Mobil Corp USA Ropa naftowa i gaz    357
Berkshire Hathaway Inc USA Sektor finansowy    357
Microsoft Corp USA Nowe technologie    334
PetroChina Co Ltd Chiny Ropa naftowa i gaz    330
Wells Fargo & Co USA Sektor finansowy    280
Johnson USA Opieka zdrowotna    280
ICBC Ltd Chiny Sektor finansowy    275
Novartis AG Szwajcaria Opieka zdrowotna    267
China Mobile Ltd Hongkong Usługi telekomunikacyjne    267
Wal-Mart Stores Inc USA Usługi konsumenckie    265
General Electric USA Przemysł    250
Nestle SA Szwajcaria Usługi konsumenckie    243
Toyota Motor Japonia Usługi konsumenckie    239
Roche Holding AG Szwajcaria Opieka zdrowotna    237
Facebook Inc USA Nowe technologie    231
JPMorgan Chase & Co USA Sektor finansowy    226
Procter & Gamble Co USA Usługi konsumenckie    221
Pfizer Inc USA Opieka zdrowotna    214