Wzrost PKB w 4. kwartale 2023 roku, ale cały rok bliski zeru

Stanisława Gomułka, główny ekonomista BCC
Stanisława Gomułka, główny ekonomista BCC

GUS podał dziś szybki szacunek PKB na ostatni kwartał 2023 roku.

W czwartym kwartale 2023 roku mamy faktycznie niewielki wzrost PKB, niemniej w skali całego roku jest on naprawdę nieznaczny – bliski zeru.
Ważnym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego jest obecny wzrost popytu konsumpcyjnego, który rząd zakładał w ustawie budżetowej na rok bieżący.

Drugim czynnikiem pobudzającym gospodarkę jest duży napływ środków netto z Unii Europejskiej – na poziomie 2,7 proc. PKB w skali roku.
Należy jednak pamiętać, że z drugiej strony mamy zwiększone ryzyko dotyczące finansów publicznych.

Wzrost relacji długu publicznego z silne rosnącymi wydatkami pozabudżetowymi wynosił około 50 % w roku 2023 a w tym roku prawdopodobnie wzroście on do 54- 55 proc.

W kolejnych kwartałach 2024 oczekujemy rosnącego tempa wzrostu do poziomu ok 2,5 – 3 proc. w skali roku.

Stanisława Gomułka, główny ekonomista BCC