Wzrost ryzyka dla deweloperów

    Wzrost ryzyka dla deweloperów spowodowany przygotowaną przez rząd ustawą dotyczącą obrotu gruntami rolnymi może wywołać wzrost cen mieszkań. Przy jednoczesnym spadku cen gruntów rolnych.
    Skutek uchwalenia ustawy, co najmniej przejściowy, do czasu wydania m.in. wiążących orzeczeń Sądu Najwyższego, będzie taki, że grunty rolne, dla których nie uchwalono miejscowego planu przestrzennego zostaną formalnie wyłączone z obrotu dla deweloperów.
    Będą tacy deweloperzy, którzy zminimalizują ryzyko i nie będą przygotowywać inwestycji na takich gruntach. Ale będą też tacy, którzy podejmą zwiększone ryzyko. Za zwiększone ryzyko będą oczekiwać większej premii w postaci zysku. Ten mogą zwiększyć kupując taniej ziemię i drożej sprzedając mieszkania. O tym w rozmowie z MarketNews24 mówi prawnik Piotr Woźniak z międzynarodowej firmy doradczej EY.
    Rząd przygotował ustawę, aby uniemożliwić kupno gruntów rolnych przez cudzoziemców. Jednak rolnicy protestują, bo ceny gruntów spadną po wejściu w życie ustawy.