X, Y i Z – trzy pokolenia pracowników – trzy różne grupy problemów

Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia
  • Wśród prawie 16,5 mln pracujących znajdują się przedstawiciele trzech różnych pokoleń – X, Y i Z.
  • Każde pokolenie ma inne potrzeby zdrowotne, naprzeciw którym powinni wyjść pracodawcy.
  • Wybierając grupowe ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorcy powinni zadbać o zestaw konsultacji i badań profilaktycznych odpowiedni dla każdej grupy wiekowej.

Zmieniająca się struktura demograficzna naszego społeczeństwa powoduje, że w coraz większej liczbie firm zatrudnieni są przedstawiciele aż trzech różnych pokoleń. Pod koniec zeszłego roku populacja osób pracujących wynosiła według GUS prawie 16,5 mln osób[1]. 68 tys. z nich to przedstawiciele najmłodszego pokolenia – Z, czyli osób urodzonych po roku 2000. Równolegle z nimi pracują przedstawiciele dwóch starszych pokoleń – Y i X, którzy stanowią odpowiednio 31,5% i 68% ogółu pracujących. Każde z tych pokoleń charakteryzuje się nie tylko różnym podejściem do wykonywania obowiązków, ale też ma odmienne problemy zdrowotne, którym w ramach medycyny pracy powinni sprostać pracodawcy.

Jednym z rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzić niejednolitymi potrzebami medycznymi pracowników, jest zapewnienie im kompleksowej ochrony zdrowotnej w ramach medycyny pracy. Oprócz świadczeń przewidzianych w ramach ustawowo wymaganych badań okresowych i kontrolnych warto zapewnić im również pracownicze programy profilaktyczne, zapewniające dostęp do konsultacji i testów pozwalających wykryć i zwalczyć schorzenia najpowszechniejsze wśród danych grup wiekowych. Dlatego wybierając grupowe ubezpieczenie zdrowotne, pracodawcy powinni wnikliwie sprawdzić, czy oferta obejmuje świadczenia profilaktyczne odpowiednie dla struktury wiekowej zatrudnionych – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Pokolenie X

Rola przedstawicieli tego pokolenia, tzw. Pokolenia PRL -u, czyli osób urodzonych pomiędzy 1961 a 1983 rokiem, w ostatnich latach znacząco wzrosła. Zmieniło się też podejście firm do pracowników 50+. Niskie bezrobocie oraz wysokie zazwyczaj kompetencje tych osób sprawiły, że są oni bardzo pożądaną przez pracodawców grupą. Ich pozyskanie i utrzymanie w przedsiębiorstwie jest niekiedy większym wyzwaniem w porównaniu z przedstawicielami młodszych pokoleń. Należy zatem odpowiednio o nich zadbać, m.in. wychodząc naprzeciw ich potrzebom zdrowotnym.

Do najczęstszych problemów, z jakimi boryka się ta grupa wiekowa, należą problemy kardiologiczne i onkologiczne. W związku z tym pracodawcy powinni zapewnić im sprawny dostęp do takich lekarzy specjalistów jak kardiolog, onkolog, ginekolog czy urolog oraz odpowiednich badań profilaktycznych, m.in. różnego rodzaju USG i EKG oraz badań poziomów markerów nowotworowych. Co więcej, warto też zadbać o pakiet dodatkowych usług wspierających pracownika w razie wykrycia choroby takich jak teleopieka kardiologiczna czy pomoc onkopsychologa.

Pokolenie Y – Millenialsi

Zapewnienie skutecznej ochrony osobom urodzonym w latach 1984 – 2000 może stanowić czasem jeszcze większe wyzwanie dla firm. Pokolenie Y jest pierwszym pokoleniem, które boryka się z większą liczbą problemów zdrowotnych niż ich rodzice i prawdopodobnie będzie żyło od nich krócej. Ponad połowa z nich ma przewlekłe problemy zdrowotne. Dotyczą one przede wszystkim kwestii neurologicznych i onkologicznych, ale także kardiologicznych oraz ortopedycznych wynikających z nabytych wad postawy. Pracodawcy powinni zatem zadbać, żeby osoby te miały ułatwiony dostęp nie tylko do tych samych programów profilaktycznych co ich starsi koledzy z pracy, ale również zapewnioną stałą opiekę neurologiczną i ortopedyczną. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ok. 20% przedstawicieli tego pokolenia boryka się z stresu-nerwicy/”>zaburzeniami psychicznymi jak depresja czy nerwica lękowa, o które również trzeba zadbać.

Pokolenie Z

Najmłodszym pokoleniem wchodzącym na rynek pracy są osoby urodzone po roku 2000, nazywane czasem pokoleniem internetowym. Z jednej strony dbają one o zdrowie lepiej niż pokolenie Y, ale poprzez uzależnienie od technologii, prowadzą one w znacznej większości siedzący tryb życia, co ma odzwierciedlenie w problemach zdrowotnych. Dlatego do głównych ich problemów podobnie jak w przypadku Millenialsów należą nabyte wady postawy. Drugą kwestią, o którą ich pracodawcy powinni zadbać, jest profilaktyka zwalczania wad wzroku, czyli zapewnienie regularnego dostępu do konsultacji i badań okulistycznych. W ich przypadku również istotną kwestią jest odpowiednia opieka psychologiczna i przezwyciężanie stresu-nerwicy/”>problemów nerwicowych i depresyjnych.

Choć część problemów zdrowotnych poszczególnych pokoleń jest wspólna, to jednak każde z nich wymaga indywidualnego podejścia. Konstruując program ochrony dla pracowników, oprócz zróżnicowania wiekowego zatrudnionych, pracodawcy powinni mieć też na uwadze rodzaj wykonywanej przez nich pracy. Przykładowo, pracownikom wykonującym prace fizyczne warto też zapewnić pomoc w przezwyciężeniu następstw urazów, w postaci m.in. dostępu do rehabilitacji – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Autor: SALTUS Ubezpieczenia

[1] Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.