Zaprzestanie opracowywania indeksu WIG-telekomunikacja oraz zmiana nazwy indeksu WIG.GAMES na WIG.GAMES5

GPW

GPW Benchmark S.A. poinformowała o zaprzestaniu opracowywania indeksu WIG-telekomunikacja oraz o zmianie nazwy indeksu WIG.GAMES na WIG.GAMES5. 17 grudnia 2021 będzie ostatnim dniem publikacji indeksu WIG-telekomunikacja oraz indeksu WIG.GAMES pod starą nazwą. 20 grudnia 2021 będzie pierwszym dniem publikacji tego ostatniego indeksu pod nazwą WIG.GAMES5.

Zaprzestanie opracowywania indeksu WIG-telekomunikacja ma związek ze zmianą rzeczywistości rynkowej, polegającej na stopniowej zmianie profilu działalności spółek działających w tradycyjnej branży telekomunikacyjnej i w związku z tym stale malejącej liczbie spółek – uczestników tego indeksu.

Zmiana nazwy indeksu WIG.GAMES na WIG.GAMES5 ma związek z planami wprowadzenia nowego indeksu w sektorze gier. Indeks WIG.GAMES5 będzie nadal mierzył aktywność 5 najbardziej płynnych spółek, uczestniczących w indeksach WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Zmiany w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych zostały zaakceptowane przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Rynku Kapitałowego, są opublikowane na stronie gpwbenchmark.pl i wejdą w życie 20 grudnia 2021.