Zasiłek pogrzebowy do 7 tys. zł i waloryzacja. Branża pogrzebowa: to dobry krok

pogrzeb

Do 7 tys. zł z obecnych 4 tysięcy wzrośnie zasiłek pogrzebowy, a do tego – jak wynika z zapowiedzi przedstawiciela resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, będzie waloryzowany. Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) przyjmuje tę informację z zadowoleniem. – To dobry krok – komentuje Robert Czyżak, prezes tej Izby.

7 tys. zł – tyle wynosić ma zasiłek pogrzebowy. Podniesienie jego wartości z obecnych 4 tysięcy zapowiedział właśnie Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tego, jak dodał, świadczenie to ma być waloryzowane, zaś sam projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Centrum Legislacyjnego Rządu.

– To dobry krok – komentuje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która  z zadowoleniem przyjmuje informację o podniesieniu kwoty tego zasiłku pogrzebowego do 7 tyś złotych. Przypomina przy tym, że kierowana przez niego Izba, która należy do Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), o zwiększenie wartości tego świadczenia do 8 tysięcy apelowała w zeszłym roku. – Informowaliśmy o takiej potrzebie stronę rządzącą w 2023, wskazując, że już co druga rodzina osób zmarłych ma problemy z pokryciem kosztów organizacji pochówków najbliższych – relacjonuje Robert Czyżak. Zwraca też uwagę, że  zdecydowaną większość kosztów pochówku stanowią opłaty cmentarne sięgające w niektórych dużych nekropoliach kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym, jak przyznawał to w połowie ubiegłego roku prezes PIBP, takie usługi jak przechowywanie i transport zwłok, ich kremacja, jak również przygotowanie grobu i ceremonii pochówku, zdrożały w ciągu zaledwie ostatniego roku (czyli 2022 – 2023) o średnio 20 proc.

– Jesteśmy przekonani, że samo podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego nie rozwiąże problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy pogrzebowi – dodaje nieco goryczy do ocenionej pozytywnie przez Izbę decyzji rządu Robert Czyżak. Nawiązuje tu do stanowiska zdecydowanej większości przedsiębiorców funeralnych, przedstawianego wielokrotne przez Polską Izbę Branży Pogrzebowej w sprawie konieczności kontynuacji pilnych prac legislacyjnych, które spowodują m.in. unowocześnienie całego tego sektora. – Liczymy na jak najszybsze wznowienie przez stronę rządowa prac nad nowelizacją prawa pogrzebowego tak, aby m.in. uregulować zawód przedsiębiorcy pogrzebowego i zastąpić stare archaiczne wręcz przepisy nowymi, które poprawią znacznie jakość świadczonych usług i zlikwidują spędzającą ciągle sen z powiek wielu uczciwym przedsiębiorcom pogrzebowym tzw. szarą strefę w branży funeralnej – żywi nadzieję prezes PIBP.

Projekt nowelizacji kilku aktów prawnych składających się na tzw. Prawo Pogrzebowe miała przyjąć Rada Ministrów w ubiegłym roku, a następnie skierować go do prac w sejmie poprzedniej kadencji. Mimo wielu zapewnień, dokument ten pozostał jednak w tzw. „zamrażarce” rządowej. Z tego też względu, należąca do Federacji Przedsiębiorców Polskich, Izba apelować będzie do rządu o powrót do prac nad tą nowelizacją, a w szczególności o przyjęcie projektu jej dotyczącego przez obecną Radę Ministrów, a następnie o skierowanie go do sejmu. W pracach nad projektem tego aktu udział brali m.in. przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich, w tym także należącej do niej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.