Zgoda na Koncentrację: Pekao SA i SKOK im. Kopernika

0

Pekao SA może przejąć kontrolę nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach – uznał Prezes UOKiK. Transakcja związana jest z przetargiem KNF na restrukturyzację tej kasy. To kolejny bank, który uzyskał zgodę Urzędu

Uczestnicy koncentracji działają na rynku usług finansowych. Bank Pekao SA należy go grupy finansowej UniCredit. Prowadzi działalność bankową w zakresie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach świadczy usługi za w województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Koncentracja związana jest z restrukturyzacją SKOK im. Kopernika i przetargiem ogłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ma on wyłonić bank, który  przejmie kontrolę nad kasą. Jednym z oferentów jest Pekao SA, wcześniej zgodę UOKiK otrzymał inny bank – PKO BP. Ostateczny wybór podmiotu, który przeprowadzi restrukturyzację należeć będzie do KNF.

W trakcie postępowania Urząd uwzględnił sytuację na polskim rynku depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych oraz bancassurance. Analiza wykazała, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, a wzrost udziału banku w rynku będzie nieznaczny. Koncentracja nie będzie miała również negatywnego wpływu na konsumentów.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

 

 

Czytaj również:  Kolejne rekordy na Wall Street