Zmiany w akcjonariacie Mostostalu Warszawa

Komentarz Prezesa Zarządu Andrzeja Goławskiego dotyczący przeniesienia akcji Mostostalu Warszawa między spółkami grupy Acciona.

Andrzej Goławski – Mostostal Warszawa.
ANDRZEJ GOŁAWSKI - MOSTOSTAL WARSZAWA SA FOT. BRUNO FIDRYCH
Andrzej Goławski - Mostostal Warszawa.
22.10.2015 – WARSZAWA – ANDRZEJ GOŁAWSKI – MOSTOSTAL WARSZAWA SA
FOT. BRUNO FIDRYCH

W dniu dzisiejszym Acciona SA oraz jej w 100% zależna spółka Acciona Infraestructuras SA dokonały przeniesienia akcji Mostostal Warszawa SA między stronami. Z chwilą przeniesienia  bezpośrednim właścicielem 10.018.733 akcji Spółki, stanowiących 50,09% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu jest Acciona Infraestructuras.

Jestem przekonany, że ta zmiana przełoży się na większą synergię między naszymi podmiotami, a w obliczu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce wzmocni i pozytywnie wpłynie na zdolności kontraktacyjne naszej spółki. W wyniku transakcji Mostostal Warszawa SA nie tylko biznesowo, ale także kapitałowo należy bezpośrednio do dywizji Infrastruktura Grupy Acciona, która swoją działalność koncentruje w sektorach budownictwa, przemysłu, inżynierii wodnej i usług.