Zmiany w Radzie Nadzorczej BioMaxima SA.

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 lipca 2021 r., na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej spółki BioMaxima SA został powołany Mirosław Panek. Wcześniej zajmował je przewodniczący RN Piotr Janowski, który w czerwcu został powołany do zarządu Spółki na funkcję dyrektora operacyjnego (Chief Operating Officer). BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej.

Pan Mirosław Panek posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do marca 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej założonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny banków: Pierwszego Banku BFG S.A., Drugiego Banku BFG S.A. i Banku Nowego BFG S.A. Z ramienia BFG był także Członkiem Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2019-2020.

Obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Poprzednio, Pan Mirosław Panek pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego, Członka Executive Board, reprezentującego Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizję, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan.

W 2016 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Wcześniej sprawował kierownicze funkcje m.in. w sektorze ubezpieczeniowym (w latach 2006-2007 był członkiem zarządu PZU SA), oraz w sektorze zarządzania aktywami, w latach 2002-2006 był Prezesem Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A., oraz Prezesem Zarządu ING TFI S.A. W latach 1997-1998 był Członkiem Zarządu i Doradcą Inwestycyjnym w ABN AMRO Asset Management  (Polska) S.A.

Był także niezależnym członkiem rad nadzorczych licznych spółek publicznych, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady, a także przewodniczącego komitetu audytu.

Pan Mirosław Panek jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 roku obronił pracę doktorską z astrofizyki w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, po czym odbył stypendium podoktorskie w Princeton University Astronomical Observatory (USA).

Jest posiadaczem licencji doradcy inwestycyjnego nr. 4, licencji maklera papierów wartościowych nr. 195, oraz posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

– Dwie ostatnie nominacje w organach Spółki znacząco wzmacniają nasz potencjał i uzupełniają kluczowe kompetencje, wspierając realizację strategicznych celów spółki, zarówno na poziomie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima.

W lipcu 2021 r. zarząd BioMaxima S.A. podała do wiadomości wstępne dane o wysokości sprzedaży, zrealizowanej przez BioMaxima S.A. jako jednostkę dominującą w pierwszym półroczu 2021 r. Przychody ze sprzedaży ogółem w I półroczu wyniosły 40.937 tys. zł. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniosła 179,20%. Wypracowane w I półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży stanowią 68,10% przychodów ze sprzedaży za cały 2020 r. Przychody ze sprzedaży w II kw. 2021 r. wyniosły 14.566 tys. zł wobec 16.087 tys. zł w II kw. 2020 r. (90,55%).