Zolkiewicz & Partners podbija polski rynek inwestycyjny

Piotr Żółkiewicz
Piotr Żółkiewicz

Najnowsze, oficjalne wyniki funduszy pokazują, że nowym liderem w grupie mieszane polskie aktywnej alokacji został Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. Fundusz pod przewodnictwem Piotra Żółkiewicza może się pochwalić najlepszą stopą zwrotu przy podsumowaniu trzech kwartałów 2016 r. (14,37%). To jednocześnie wynik lepszy od głównych polskich funduszy akcji. Rekordowe stopy zwrotu osiągnięte przez Zolkiewicz & Partners czynią go jedną z najlepszych inwestycji w 2016 r. Towarzystwo zarządzające funduszem to Copernicus Capital TFI S.A. 

Wyniki opublikowane 5 października i potwierdzone przez mBank S.A. wskazują na czołową pozycję Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ na polskim rynku inwestycyjnym. Podmiot od początku swojego istnienia znajdował się w czołówce grupy mieszane polskie aktywnej alokacji, by po tegorocznym podsumowaniu trzech kwartałów wyjść na pozycję zdecydowanego lidera zarówno w swojej kategorii produktowej, jak i w przekroju całego rynku produktów finansowych w Polsce.

Wartość jednego certyfikatu wyniosła na dzień 30 września 2016 roku 119,47 zł. Stopa zwrotu po trzech kwartałach 2016 r. osiągnęła wynik 14,37%. Była więc wyższa o 4,92 punktu procentowego od wyniku drugiego funduszu w zestawieniu i aż o 12,83 punktu procentowego od średniego wyniku grupy mieszanych funduszy aktywnej alokacji.

Źródło:  Analizy Online S.A., www.analizy.pl, data dostępu 5.10.2016
Źródło: Analizy Online S.A., www.analizy.pl, data dostępu 5.10.2016

„To bardzo dobry rok dla naszego funduszu. Mimo niepewności na giełdach i faktu, iż WIG20 spadał w pierwszych trzech kwartałach tego roku, odnotowaliśmy rewelacyjne wyniki – nie tylko w swojej kategorii produktowej, ale również w zestawieniu z resztą rynku inwestycyjnego. Świetny wynik nie jest spowodowany tzw. jednym „strzałem” i wybitnie udaną inwestycją, ale bardzo dobrym zachowaniem większości naszych inwestycji. Spośród dziesięciu największych pozycji w naszym portfelu aż dziewięć wykazuje znaczący zysk. Zdrowe podstawy i trafne założenia inwestycyjne w krótkim czasie doprowadziły nas na branżowy szczyt. Warto tutaj podkreślić strategię i jej elementarną część jaką jest inwestowanie w wartość i rozwój firm a nie oglądanie się na politykę władz monetarnych czy zachowanie giełd. To właśnie ten czynnik, w mojej ocenie, przełożył się na tak dobry rezultat naszej pracy. Należy też zaznaczyć, ze nasz fundusz zarządza aktywami wielokrotnie większymi niż większość funduszy w naszej grupie, co dodatkowo utrudnia zadanie” – komentuje Piotr Żółkiewicz, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę organizację i strategię inwestycyjną Zolkiewicz & Partners to unikat na polskim rynku inwestycyjnym. To pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny oparty na filozofii inwestycyjnej Warrena Buffeta. Zespół, w tym analitycy inwestycyjni, pracują na wyłączność na rzecz Komitetu Inwestycyjnego. Dzięki temu fundusz bazuje wyłącznie na własnych, niezależnych analizach rynkowych. Dodatkowo, zarządzający inwestują w certyfikaty większość swojego prywatnego majątku. Funduszu nie wiąże benchmark, nie ma też sztywnej polityki inwestycyjnej

– pełna elastyczność w tej kwestii pozwala na zachowanie racjonalności w każdych warunkach rynkowych. Fundusz inwestuje w akcje, gdy można je nabyć poniżej ich rzeczywistej wartości oraz w obligacje, gdy nie widzi atrakcyjnego celu na rynku akcji. Fundusz pozyskał zaufanie wielu zamożnych inwestorów z Polski oraz ze Stanów Zjednoczonych. Współtwórca funduszu, Piotr Żółkiewicz, wcześniej osiągał spektakularne sukcesy na rynku kapitałowym współtworząc spółkę Medicalgorithmics S.A.