ZUS wprowadza kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

0

Zakład wprowadza tę zmianę, mimo że prawo w tej materii się nie zmieniło. Nadal ustawowy, obowiązujący ZUS termin na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek to 7 dni. Jednak kierując się dobrem przedsiębiorców i zdając sobie sprawę jak ważnym dla nich dokumentem jest zaświadczenie, w Zakładzie zapadła decyzja o przyspieszeniu wystawiania zaświadczeń. I tak od 21 kwietnia w każdym oddziale ZUS w kraju zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można już uzyskać na sali obsługi klienta podczas jednej wizyty. Oczywiście warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest brak zaległości. Dodatkowo także wobec firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może prowadzić żadnego postępowania. Nadmienić należy, że tylko do końca marca ZUS wystawił przedsiębiorcom blisko 228 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. W całym ubiegłym roku zaś firmy odebrały z Zakładu blisko 500 tys. takich dokumentów.

Przyspieszenie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek to niejedne ułatwienie dla przedsiębiorców jakie ZUS wprowadził w tym roku. Od początku kwietnia obowiązują nowe standardy w obsłudze wniosków o udzielenie ulgi bądź umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy borykają się z kłopotami finansowymi mogą już przesłać do ZUS wniosek o ulgę bądź umorzenie w formie elektronicznej. Decyzję otrzymają po maksymalnie dwóch miesiącach. Z kolei od początku marca każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i odprowadzająca składki wyłącznie za siebie nie musi już samodzielnie wypełniać formularzy rozliczeniowych. Zrobi to za nich, w systemie komputerowym pracownik Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Zmiany zaszły również w zakresie „zusowskiej” obsługi przedsiębiorców w tzw. jednym okienku. Umożliwiają one sporządzanie przez pracowników ZUS dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie otrzymanych z urzędów gmin wniosków EDG. Wcześniej w tym celu należało odwiedzić siedzibę ZUS.

Czytaj również:  W 2019 roku zmieni się sposób rozliczania podatku za poprzedni rok. Fiskus będzie bardziej łaskawy dla spóźnialskich