Zysk netto Paged wzrósł do poziomu 30,1 mln zł.

0

Paged poprawia wynik netto, zmniejszają się jednak przychody. Trwa restrukturyzacja segmentu meblowego grupy.

Grupa przemysłowo-inwestycyjna Paged SA zanotowała w I połowie roku przychody netto w wysokości 330,1 mln zł i jest to o 5,4 proc. mniej niż w tym samym okresie ub.r., wynika z raportu finansowego grupy. Zysk netto  przypisany do podmiotu dominującego był w tym okresie na poziomie 30,1 mln zł i jest to o 7,3 mln zł więcej niż rok wcześniej. Poprawa wyniku wynika z ok. 6-krotnie niższego podatku dochodowego.

Największy udział w zysku grupy miał segment sklejkowy, zysk netto tego segmentu wyniósł 28,3 mln zł oraz segment zarządzania wierzytelnościami – 12,2 mln zł. Segment meblowy miał wynik netto na poziomie 1,3 mln zł, a segment handlowy 789 tys. zł. Pozostałe segmenty, w tym segment nieruchomości, osiągnęły straty w omawianym okresie.

O jakości wyników grupy przesądził dynamicznie rozwijający się segment sklejkowy (…). W II kwartale przychody ze sprzedaży sklejki wzrosły o 13 proc., przekraczając 100 mln zł, a zysk netto segmentu zwiększył się o blisko 20 proc., wynosząc 14,8 mln zł – podała spółka w komunikacie.

Robert Ditrych, wiceprezes Paged S.A. zwraca uwagę na wyniki segmentu meblowego, który od początku 2013 r. przechodzi gruntowną przebudowę.

Wierzymy, że zmiany w kulturze i organizacji pracy segmentu meblowego, jak również nowa strategia rozwoju, z położeniem szczególnego nacisku na wzornictwo pozwolą w średnim terminie dynamicznie zwiększyć wartość tego segmentu dla Akcjonariuszy Paged S.A. – powiedział Ditrych.