1 stycznia 2011 r. – Estonia wchodzi do strefy euro

0

Wczoraj w Estonii wprowadzono euro. Tym samym liczba państw członkowskich UE posługujących się wspólną walutą wzrosła do 17; euro jest obecnie walutą blisko 331 mln Europejczyków. Europejski Bank Centralny (EBC) z zadowoleniem przyjmuje dalsze rozszerzenie strefy euro.

Wraz z wprowadzeniem euro bank centralny Estonii (Eesti Pank) staje się członkiem Eurosystemu – systemu bankowości centralnej strefy euro, obejmującego EBC oraz, od dziś, 17 banków centralnych państw członkowskich UE, które mają wspólną walutę. Bank centralny Estonii wpłacił pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC i przekazał swój wkład do rezerwowych aktywów walutowych EBC, zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Integracja estońskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) z systemem bankowym strefy euro z dniem 1 stycznia 2011 r. została już uwzględniona w zapotrzebowaniu strefy euro na płynność oraz w referencyjnej kwocie przydziału, ogłoszonych 28 grudnia 2010 r. Kontrahenci Eurosystemu z Estonii będą mogli uczestniczyć operacjach otwartego rynku EBC po 1 stycznia 2011 r.

Wykaz MIF z Estonii objętych systemem rezerw obowiązkowych został opublikowany w serwisie internetowym EBC wraz z analogicznymi wykazami MIF z pozostałych państw członkowskich UE, które wprowadziły euro. W celu wprowadzenia w estońskich MIF systemu rezerw obowiązkowych ustanowiono przejściowy okres utrzymywania rezerw trwający od 1 do 18 stycznia 2011 r. Ponadto znajdujące się w Estonii aktywa zakwalifikowane do wykorzystania jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu dodano do wykazu kwalifikowanych aktywów rynkowych dla całej strefy euro, dostępnego w serwisie internetowym EBC.

Zamieszczone informacje pochodzą z bazy Europejskiego Banku Centralnego, więcej informacji na stronie: http://www.ecb.europa.eu

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 26-30 VIII