10 prognoz IDC dla dyrektorów IT na 2017 r.

IDC przedstawia prognozy i plany działania na rok 2017 dla CIO/ dyrektorów działów IT.

0

Aktywna rola dyrektorów ds. informatyki w kształtowaniu strategii cyfrowej spowoduje, że 60% z nich stanie się liderami cyfrowej transformacji w swoich przedsiębiorstwach w 2017 roku.

Działy IT bardziej niż kiedykolwiek poddawane są olbrzymiej presji aby wspierać transformację w swoich przedsiębiorstwach i osiągnąć sukces dzięki efektywnemu wykorzystaniu technologii cyfrowych. Brak właściwie przygotowanej strategii cyfrowej spycha działy informatyczne do podrzędnej roli zarządzania długiem technicznym i niesprawnymi procesami biznesowymi. Aby pomóc dyrektorom i menedżerom IT w efektywnym kierowaniu podległymi im jednostkami poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej, firma International Data Corporation (IDC) opublikowała raport IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions (IDC FutureScape: Prognozy i plany działania na rok 2017 dla dyrektorów informatyki na całym świecie). Zawiera on prognozy dotyczące dziesięciu najważniejszych zmian przewidywanych w działach informatycznych w ciągu najbliższych 36 miesięcy.

Oto 10 najważniejszych prognoz, których mogą się spodziewać działy informatyczne przedsiębiorstw w ciągu najbliższych 36 miesięcy i plany działania na 2017 rok dla dyrektorów IT:

  • Prognoza 1: W 2019 roku 40% projektów informatycznych będzie dotyczyło tworzenia nowych usług cyfrowych oraz strumieni przychodów opartych na monetyzacji danych.
  • Prognoza 2: W 2018 roku 65% działów informatycznych będzie tworzyć nowe usługi udostępniane wewnętrznym lub zewnętrznym klientom, aby dostosować się do wymagań cyfrowej transformacji w przedsiębiorstwach.
  • Prognoza 3: Brak wizji, wiarygodności lub zdolności do wywierania wpływu powoduje, że w 2017 roku 40% dyrektorów ds. informatycznych nie stanie się liderami cyfrowej transformacji w swoich przedsiębiorstwach.
  • Prognoza 4: Do 2019 roku 75% dyrektorów ds. informatycznych odczuje ograniczenia tradycyjnego modelu zarządzania usługami IT i coraz częściej będzie uwzględniać w swoim działaniu zintegrowane praktyki zarządcze pozwalające skutecznie dokonywać cyfrowej transformacji
  • Prognoza 5: Do 2018 roku 40% dyrektorów ds. informatyki podejmie inicjatywy w zakresie cyfrowej transformacji, które będą obejmować tworzenie powiązań organizacyjnych z zespołami odpowiedzialnymi za technologie w poszczególnych jednostkach biznesowych oraz innymi niezintegrowanymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, aby ułatwić zmiany sposobu myślenia i działania oraz kultury przedsiębiorstwa.
  • Prognoza 6: W 2019 roku 80% bimodalnych działów informatycznych będzie obciążonych poważnym długiem technicznym, który spowoduje spiralę wzrostu kosztów oraz ograniczy zdolności do świadczenia nowoczesnych usług IT
  • Prognoza 7: Do 2018 roku 45% dyrektorów ds. informatycznych przesunie swoje najważniejsze działania z obszaru fizycznego do cyfrowego; będzie przeznaczać mniej czasu na optymalizację procesów biznesowych i zarządzanie nimi, aby skupić się na zapewnieniu skalowalności, przewidywalności i szybkości uruchamiania nowych usług.
  • Prognoza 8: W 2018 roku 45% dyrektorów ds. informatycznych będzie się koncentrować na tworzeniu i wdrażaniu platform oraz wykorzystaniu środowiska programistyczno-operacyjnego (DevOps) w celu przyspieszenia tworzenia oprogramowania, obniżenia kosztów i zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa.
  • Prognoza 9: Do 2019 roku 70% działów informatycznych zmieni swoją kulturę poprzez wprowadzenie środowiska pracy na wzór startupów, z procedurami programowania zwinnego (Agile) i społecznościami open source.
  • Prognoza 10: W 2017 roku 80% dyrektorów ds. informatycznych będzie wspierać tworzenie globalnych portfeli ryzyka, które umożliwiają elastyczne reagowanie na problemy dotyczące bezpieczeństwa takie jak zgodności z przepisami, zapewnienie ciągłości działania i zdarzenia katastroficzne.
Czytaj również:  Czy polskie działy zakupów są cyfrowe? – konferencja zakupowa PROCON Indirect Forum 2019

Prawdopodobnie wielu polskich przedsiębiorców czytając takie prognozy zadaje sobie pytanie czy wyzwania przed jakimi stoją działy IT dotyczą tylko przedsiębiorstw globalnych, które muszą bacznie obserwować co dzieje się na rynku technologii i szybko na to reagować. Czy budowanie strategii cyfrowej przez lokalne przedsiębiorstwa nie jest przypadkiem fanaberią i niepotrzebną stratą czasu, szczególnie w sytuacji gdy poziom wykluczenia cyfrowego znacznych grup konsumentów, często studzi ambitne projekty wielu lokalnych startupów.

Powstaje bardzo racjonalne pytanie jak biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania najlepiej wykorzystać możliwości gospodarki cyfrowej, tak aby nakłady inwestycyjne przynosiły oczekiwane rezultaty.

Nie ulega wątpliwości, że tempo zmian modeli biznesowych oraz możliwości tworzenia nowych produktów i usług dzięki technologiom cyfrowym w rozmaitych sektorach gospodarki będzie różne. Dużego tempa zmian należy się spodziewać w ochronie zdrowia, rozrywce czy mediach a znacznie wolniejszego np. w przemyśle wydobywczym. Nie ma zatem uniwersalnej recepty zarówno dla firm globalnych jak i lokalnych w jaki sposób najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian. Dlatego tak ważne jest aby każde przedsiębiorstwo posiadało własną strategię cyfrową, która z jednej strony identyfikuje zagrożenia dla konkretnej działalności i jednocześnie wskaże przemyślany kierunek transformacji cyfrowej, która pozwali uniknąć błędnych decyzji oraz nietrafionych inwestycji.