13 grudnia 2018 – Pitch-your start-up / Konferencja w Luksemburgu w obszarze Fintech & Regtech

Rada Unii Europejskiej Luksemburg

Izba Gospodarcza Luksemburg-Polska (dalej: Luxembourg-Poland Chamber of Commerce “LPCC” – www.lpcc.lu) w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Luksemburgu, Ambasadą Luksemburga w Polsce, Luxembourg House of Financial Technology w Luksemburgu oraz sponsorami i partnerami organizuje 13 grudnia Konferencje Biznesowa Luksemburg-Polska” (dalej: Luxembourg-Poland Business Conference).

LPCC zwraca się z apelem do polskich start-upów działających się w obszarze Fintech & Regtech. Dziesięć najlepszych start-upów z Polski zostanie wybranych spośród zgłoszeń nadesłanych na adres [email protected] najpóźniej do 30 września 2018 roku.

Ważne: LPCC poszukuje start-upów z już istniejącymi klientami i pełnoetatowymi pracownikami. LPCC, dzięki sponsorom będzie w stanie pokryć koszty podróży i zakwaterowania szacowane na 500 EURO dla każdej firmy.

Start-upy które zostaną wybrane i zaproszone do Luksemburga beda mialo mozliwosc „pitchowania” przed inwestorami, zarządcami funduszy inwestycyjnych, aniołami biznesu i sponsorami, aby wygrać pierwsze trzy miejsca.

O Luksemburgu i konferencji:

Luksemburg jest drugim co do wielkości centrum funduszy inwestycyjnych na świecie (po Stanach Zjednoczonych). Ma tutaj siedzibę również ponad 140 banków z całego świata. 50% mieszkańców tego wielojęzycznego kraju to obcokrajowcy z ponad 170 państw.

Wielkie Księstwo Luksemburga jest modelem sukcesu gospodarczego w sektorach niszowych, takich jak space mining, satelity, bankowość i finanse, biotechnologia oraz logistyka.

Luxembourg-Poland Business Conference 2018 skupia się na tematach zarządzania funduszami, bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych prezentując najlepsze w tej dziedzinie start-upy z Polski.

Sektor finansowy i związana z nim działalność stanowią ponad 25 % PKB Luksemburga, a rząd Luksemburga wspiera na szeroka skale sektor Fintech & Regtech jako lider rozwoju sektora finansowego.

Celem konferencji jest ułatwienie kontaktów pomiędzy polskimi start-upami z sektora technologii finansowych a luksemburskimi i międzynarodowymi inwestorami i klientami.

Konferencja zaprezentuje możliwości polskich start-upów w tym sektorze, a dzięki dyskusji pomiędzy ekspertami z tej branży, przybliży ten dynamiczny rynek szerokiej publiczności.

Polskie firmy mogą z łatwością rozszerzyć swoją działalność w Europie własnie z Luksemburga, korzystając z wielojęzycznej i wielonarodowej siły roboczej, reputacji Luksemburga jako rynku finansowego, a także bliskości rządu, lokalnych i międzynarodowych firm oraz decydentów. Luksemburg jest jednym z najważniejszych centrów finansowych świata i siedzibą wielu światowych firm z sektora IT oraz nowoczesnych technologii. Według danych NBP skumulowana wartość inwestycji firm luksemburskich w Polsce na koniec 2012 roku wyniosła 18,2 mld euro. Dało to Luksemburgowi 4 pozycję wśród zagranicznych inwestorów w Polsce.

To jednodniowe wydarzenie składa się z dwóch części:

Pierwsza część to przedstawienie polskim start-upom eko-systemu finansowego przez instytucje luksemburskie, takie jak Luxembourg House of Financial Technology, Ministerstwo Gospodarki Luksemburga, LuxInnovation.

Następny punkt to „pitch your start-up” przed inwestorami, funduszami, aniołami biznesu etc.,

Drugą częścią programu to już sama konferencja skupiająca się na wystąpieniach i debatach ekspertów z dziedziny Fintech & Regtech z obu krajów jak i na prezentacji trzech z dziesięciu najlepszych start-upow.