2020 rok pod znakiem ożywienia na GPW w Warszawie – IPO Watch Europe

GPW

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2020 r. wyniosła 20,3 mld euro – to spadek o 8% w porównaniu do 2019 roku (22,1 mld euro). Allegro.eu było drugim największym debiutem w Europie (i dziewiątym na świecie) w 2020 roku – wynika z raportu „IPO Watch Europe 2020” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Podsumowanie 2020 roku na GPW w Warszawie

W 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 19 IPO, wobec 16 w 2019 roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w minionym roku (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 10,9 mld zł (2.433,5 mln euro), z czego aż 10,6 mld zł przypadło na IPO Allegro.eu (uwzględniając zrealizowaną opcję dodatkowego przydziału 15% akcji). To znacząco lepszy pod tym względem rok od poprzedniego, kiedy łączna wartość ofert osiągnęła poziom 65,9 mln zł (15,4 mln euro).

Poza największym debiutem w historii GPW, który przypadł w udziale Allegro.eu, w 2020 roku na głównym parkiecie zadebiutowały spółki Games Operators (z wartością oferty 24,2 mln zł / 5,4 mln euro), Gaming Factory (21,3 mln zł / 4,8 mln euro), PCF Group (203,4 mln zł / 45,8 mln euro) oraz Dadelo (82,8 mln zł / 18,6 mln euro). Rynek główny warszawskiej giełdy został zatem zdominowany przez przedstawicieli branży technologicznej i e-commerce.

Podobnie wygląda sytuacja na alternatywnym rynku NewConnect, na którym zdecydowana większość pierwotnych ofert publicznych została przeprowadzona przez spółki technologiczne (przede wszystkim twórców gier). Największą wartość oferty spośród 14 debiutantów osiągnęła spółka genXone reprezentująca branżę biotechnologiczną, która w ramach debiutu pozyskała 7,4 mln zł (1,6 mln euro).

„Ostatni rok pokazał, w jaki sposób dojrzały rynek kapitałowy reaguje na duże i niespodziewane zmiany. Na warszawskim parkiecie obserwowaliśmy odbicie globalnych trendów oraz, po trudnym i niepewnym drugim kwartale roku, serię przeprowadzonych z sukcesem ofert największych wygranych ‘ery koronawirusa’, czyli spółek technologicznych, z sektora e-commerce, biotechnologicznych oraz gamingowych. W przypadku tych ostatnich Warszawa wyrosła na „hub” o co najmniej regionalnym zasięgu i wzbudza zainteresowanie potencjalnych emitentów spoza Polski. Rekordowe w historii warszawskiej giełdy IPO Allegro.eu w spektakularny sposób zapewniło obecność GPW w globalnych statystykach. Debiut ten odwrócił również trend z ostatnich lat realizacji dużych transakcji (w szczególności z udziałem funduszy PE) w ramach sprzedaży prywatnej. Giełda znowu stała się realną alternatywą, co już teraz przejawia się w realizacji transakcji w formule ‘dual track’” – mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w 2020 roku

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w 2020 roku wyniosła 20,3 mld euro i spadła w porównaniu do poprzedniego roku o 1,8 mld euro. Na europejskich parkietach zadebiutowało 135 spółek (wobec 106 w 2019 roku).

 

W minionym roku 5 największych IPO na europejskich giełdach odpowiadało za 44% wartości wszystkich przeprowadzonych ofert pierwotnych. Wśród nich znalazł się debiut Allegro.eu, który uplasował się na drugim miejscu w Europie i dziewiątym na świecie pod względem wielkości oferty. Największą aktywność kolejny rok z rzędu wykazała giełda w Londynie (6,7 mld euro pozyskane z 30 transakcji), za którą znalazła się Oslo Bors (2,9 mld euro z 40 debiutów) oraz Euronext Amsterdam (2,7 mld euro z jedynie 2 IPO).

„Sytuacja geopolityczna, niepewność związana z konsekwencjami brexitu, a przede wszystkim wybuch pandemii koronawirusa odcisnęły piętno na europejskich rynkach IPO, szczególnie w pierwszej połowie 2020 roku. Z każdym kwartałem widoczna była jednak poprawa aktywności i finalnie przeprowadzono więcej ofert pierwotnych z nieznacznie mniejszą wartością niż rok wcześniej. Pojawienie się szczepionki na koronawirusa, zakończone wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz przeprowadzone z sukcesem transakcje pomimo lockdownu napawają optymizmem przed kolejnymi miesiącami. Wśród planowanych w najbliższym czasie debiutów dominują spółki z branż, które już od pewnego czasu wiodą prym na rynkach IPO – technologicznej, e-commerce, czy medycznej. Panująca pandemia jeszcze bardziej wzmocniła ten trend, ponieważ dla większości spółek z tych sektorów to szansa na jeszcze szybszy rozwój, co potwierdzają także dane z warszawskiej GPW” – mówi Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych.

Aktywność na europejskim rynku IPO od 2015 roku*

Aktywność na europejskim rynku IPO
* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015 roku*

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie)
* Daje obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na polskim rynku IPO od 2010 rokuAktywność na polskim rynku IPO od 2010 roku

O raporcie IPO Watch Europe

 

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2019.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.