76% studentów uważa, że w obecnej sytuacji najtrudniejsze jest utrzymanie dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego

szkoła koronawirus

Na całym świecie, w wyniku trwającej już ponad rok izolacji społecznej, wielu studentów zmaga się z przytłaczającym złym samopoczuciem, wynikającym z absolutnej zmiany trybu życia, ograniczeniu wszelkich aktywności fizycznych jak i społecznych, a niekiedy również problemów finansowych spowodowanych utratą pracy przez pandemię.

Druga edycja raportu Connected Student Report przygotowanego przez Salesforce podkreśla globalną skalę kryzysu związanego ze złym stanem samopoczucia studentów. Raport zawiera wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 1128 studentów i 1076 pracowników z 10 krajów i pokazuje, że 76% ankietowanych studentów uznało dobre samopoczucie za swoje największe wyzwanie w obecnych warunkach. Stanowi to wzrost w porównaniu z 73% studentów w zeszłym roku.

W raporcie podkreślono również następujące kluczowe wnioski:

  • Obawy o finanse (74%) i znalezienie komfortowej przestrzeni do pracy i nauki (65%), w kategorii wyzwań przed którymi stoją studenci, uplasowały się zaraz po dbaniu o samopoczucie. Jak pokazują wyniki, obecnie najtrudniejsze dla młodych ludzi jest dbanie o swój psychiczny komfort. To co istotne, studenci zwracają uwagę na to, że pojęcie dobrostanu ma holistyczny wymiar, na który wpływają czynniki zarówno finansowe, jak i społeczno-emocjonalne.
  • Studenci oczekują zatem od swoich uczelni, że mimo iż kontakt bezpośredni jest ograniczony, mogą nadal liczyć na ich wsparcie w sposób zdalny.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez American Council on Education (ACE) wykazało, że najbardziej palącą kwestią, przed którą stoją władze uniwersytetów, jest zdrowie psychiczne studentów (73%), a następnie zdrowie psychiczne wykładowców i pracowników (48%).

“Zdrowie psychiczne i ogólne dobre samopoczucie studentów bez wątpienia powinno być kwestią priorytetową dla władz wszystkich uczelni. Szczęśliwie – aktualnie zauważamy wzrost świadomości kierownictwa na temat tego jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne swoich studentów. Dzięki współpracy, wymianie doświadczenia i wsparciu rozwiązań technologicznych, placówki zwiększają skalę swoich działań, pracując nad proaktywnym podejściem do strefy komfortu psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów” – Ted Mitchell, prezes, American Council on Education

Podejmowanie proaktywnych działań w zakresie komfortu psychicznego

Podczas 9. dorocznego Szczytu Edukacyjnego liderzy edukacji z Salesforce.org podkreślali dlaczego holistyczne spojrzenie na dobrobyt studentów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Ważne jest, aby tę kwestię potraktować poważnie, dlatego zalecana jest współpraca krajowych organizacji i instytucji edukacyjnych, w celu opracowania jednolitego rozwiązania, które mogłoby zahamować narastający kryzys.

“W ciągu ostatnich pięciu lat, kryzys zdrowia psychicznego studentów poruszył lawinę wyzwań dla uniwersytetów. Placówki edukacyjne nie są w stanie zatrudnić wystarczającej liczby psychologów, terapeutów i innych specjalistów, którzy mogliby zapewnić profesjonalne wsparcie studentom. W wyniku braku ekspertów, uczelnie muszą działać w inny, ale równie efektywny i przede wszystkim szybki sposób. Stąd pomysł na doraźne rozwiązania, takie jak uczenie studentów jak radzić sobie ze stresem. Dzięki takim działaniom przynajmniej w minimalnym stopniu uda się powstrzymać dalszy rozwój problemów ze zdrowiem psychicznym” – Kevin Kruger, prezes, Krajowe Stowarzyszenie Administratorów Kadr Studenckich (NASPA)

Studenci w ankiecie stwierdzili, że w ramach wsparcia uniwersytety powinny zapewnić swoim studentom:

  • powiadomienia SMS z radami jak dbać o swoje samopoczucie (22%)
  • aplikację umożliwiającą znalezienie spokojnego miejsca do nauki/pracy (27%)
  • więcej komunikacji ukierunkowanej na dobre samopoczucie (29%)
  • większe wsparcie online w zakresie dobrego samopoczucia (34%)
  • więcej możliwości nawiązywania kontaktów z innymi, aby czuć się mniej odizolowanym (37%)

W związku z nadchodzącym kolejnym rokiem akademickim, instytucje szkolnictwa wyższego potrzebują szybkich i elastycznych rozwiązań, które mogłyby wprowadzić wraz z początkiem nowego semestru. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie powinno być maksymalnie spersonalizowane, aby móc dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb studentów.

Studenci oczekują połączonych doświadczeń

Studenci oczekują, że ich organizacja będzie ich znała. Nie są zadowoleni gdy po raz kolejny muszą podawać te same informacje, różnym działom uczelni. Według statystyk, aż 63% studentów zgłasza konieczność zalogowania się do dwóch lub więcej platform, aby uzyskać potrzebne im odpowiedzi i informacje. W momencie wprowadzenia jednolitego systemu komunikacji, te przeszkody byłyby wyeliminowane, a studenci o wiele szybciej załatwialiby sprawy uczelniane.

Obecność online ma znaczenie

Potencjalni studenci sprawdzają instytucje za pośrednictwem cyfrowych kanałów, w tym mediów społecznościowych, rankingów online i wiadomości. Pracownicy podają, że silna obecność w mediach społecznościowych jest jedną z głównych przyczyn (19%) wzrostu liczby zapisów na studia w minionym roku. Stanowi to nawet większy procent niż wpływ znajomych studiujących na tej samej uczelni – zaledwie 9%.

Przynależność jest kluczem do sukcesu

Wspólnota i poczucie przynależności jest niesamowicie ważne przez cały okres studiowania. Według badań, studenci którzy określili swoje doświadczenie jako złe, przyznali że wynikało ono z braku komunikacji z innymi studentami (34%) i braku poczucia przynależności (33%).

Technologia umożliwia stworzenie społeczności opierającej się na wsparciu i współpracy

Powszechny dostęp do wsparcia, zawsze wtedy kiedy student tego potrzebuje, to jeden z obszarów, który technologia może znacznie polepszyć. Przykładowo, aż 47% ankietowanych chce mieć dostęp do czatu wsparcia studenta, ale tylko 26% z nich twierdzi, że takie rozwiązanie faktycznie funkcjonuje na ich uniwersytecie. Nowoczesne technologie mogłyby przyczynić się do budowania silniejszych społeczności i większego zaufania do uczelni.

Innowacje wspierające współczesnego studenta

Instytucje edukacyjne poszukują możliwości, które mogłyby wprowadzić ich w świat cyfrowej transformacji, tak aby mogli w pełni dostosować się do potrzeb współczesnego studenta. W rzeczywistości (69%) pracowników korzysta obecnie lub planuje korzystać ze sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych dwóch lat.

“Kryzys zmienił o 180 stopni życie nas wszystkich. Studenci z dnia na dzień musieli zreorganizować swoje życie, co odcisnęło również piętno na ich zdrowiu psychicznym jak i ogólnym samopoczuciu. Dzięki rozwiązaniom Salesforce możemy wspierać naszych studentów najlepiej jak potrafimy, w sposób holistyczny i zorientowany na ich potrzeby. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy nadal jeszcze jesteśmy odizolowani od reszty społeczeństwa i nie możemy liczyć na bezpośrednie wsparcie. Podtrzymywanie dobrego samopoczucia naszych studentów jest i będzie priorytetem dla całej społeczności Cornell”.- Ann Lafave, starszy dyrektor ds. usług studenckich w kolegium nauk rolniczych i przyrodniczych, Cornell