900 mln zł trafiło do średnich firm w III i IV kwartale 2020 r. w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy”

Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP
Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP

900 mln zł trafiło do średnich firm w III i IV kwartale 2020 r. w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie pochodzące z unijnych Programów: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia otrzymało wówczas prawie 4,5 tys. firm. Choć pomoc udzielona za pośrednictwem PARP była tylko jednym z elementów działań rządowych i unijnych, a jej wielkość i charakter były ograniczone, to interwencja przyniosła wymierne rezultaty. Wyniki ewaluacji zostały zaprezentowane 27 maja br. podczas Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej „Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych” zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP.

Wnioski płynące z ewaluacji programu „Dotacje na kapitał obrotowy”:

· Cel programu został zrealizowany. Dzięki dofinansowaniu firmy nie upadły, zachowały swoją zdolność do prowadzenia działalności.
· Pieniądze wsparły 76 tys. miejsc pracy, w tym zapobiegły likwidacji 7,1 tys. miejsc pracy. Dotyczy to nie tylko firm beneficjentów, ale również przedsiębiorstw z nimi powiązanych (np. w łańcuchach dostaw).
· Polski PKB w latach 2020-2024 byłby o ok. 3 mld zł mniejszy, gdyby nie wsparcie udzielone za pośrednictwem PARP. Oznacza to, że zysk netto interwencji PARP (dodatkowy PKB pomniejszony o koszt interwencji) można szacować na ok. 2,1 mld zł.
· Dzięki pieniądzom, przekazanym za pośrednictwem Agencji, następuje spłycenie recesji i szybsze odbicie w firmach. Z badania ewaluacyjnego wynika, że firmy będą prowadzić działania inwestycyjne 2 lata wcześniej niż miałoby to miejsce bez interwencji PARP. Dzięki temu firmy dogonią swój trend rozwoju już w 2022 r.
· Zauważalny będzie efekt fiskalny. Do 2024 r. ok. 1,2 mld zł wpływów ze składek ZUS oraz podatku PIT i VAT zasili Skarb Państwa dzięki wsparciu na bieżącą działalność udzielonemu polskim przedsiębiorcom z funduszy unijnych za pośrednictwem PARP.
– Na skutek COVID-19 firmy znalazły się w trudnej sytuacji, co wymagało odpowiedniej reakcji państwa. W efekcie uruchomiono bardzo szeroki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców znany pod nazwą Tarczy antykryzysowej. Niezwykle szybko powstał m.in. Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który obejmował szereg działań finansowanych ze środków UE. W dystrybucji tych środków uczestniczyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która z zaangażowaniem pomaga przedsiębiorcom od pierwszych dni pandemii. Wspieramy nie tylko w rozwój firm, pomagamy im także, aby mogły przetrwać w kryzysie. Tak rozumiemy naszą misję – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Szczegóły programu „Dotacje na kapitał obrotowy” zostały ogłoszone 8 czerwca 2020 r., a nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca wcześniejszego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

– Zarówno interwencja PARP, jak i PFR (…) różnią się, co do skali, ale w sensie ekonomicznego działania oddziałują podobnie na gospodarkę, a mianowicie w sposób moim zdaniem jednoznacznie pozytywny. (…) korzyść netto jest trzy razy większa od wydatków, co wynika po pierwsze z trochę płytszej recesji w wyniku wprowadzenia tej interwencji, po drugie z wcześniejszego „wybicia” dlatego, że firmy przetrwały, ludzie nie zostali zwolnieni, mogą szybciej wznowić produkcję i szybciej rozpocząć proces inwestycyjny. (…) Więc można powiedzieć, że od strony wzrostu gospodarczego jednoznacznie pozytywnie także oceniamy tę tarczę – powiedział Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa, Doktor nauk ekonomicznych, reprezentujący wykonawcę badania.

Zobacz wyniki ewaluacji programu zaprezentowane na Konferencji (wersja anglojęzyczna) “Subsidies from POIR and POPW and counteracting the economic effects of COVID19 pandemic in 2020-2024”:

www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiv-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/materialy-z-konferencji
_______________
Metodologia: Analiza została przeprowadzona w modelu VESPA – strukturalnym modelu makroekonomicznym dużej skali, opartym na metodologii dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Ewaluacja dotyczyła m.in. programu „Dotacje na kapitał obrotowy” dla średnich firm, a jej głównym celem była ocena efektywności ekonomicznej wsparcia bezpośredniego z Programu Polska Wschodnia i Programu Inteligentny Rozwój, udzielonego przez PARP w szczycie pandemii COVID-19, tj. latem i jesienią 2020 r. Symulację oparto na scenariuszu obejmującym historyczne (2007-2020) i prognozowane (2021-2024) zachowanie analizowanych zmiennych.

Badanie zostało zlecone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i sfinansowane ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia.