Abadon Real Estate z pakietem kontrolnym akcji AWBUD

0

Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 50,49 proc. udział w kapitale akcyjnym AWBUD S.A., który uprawnia go do takiej samej liczby głosów na WZA Spółki. Zwiększenie zaangażowania podmiotu z holdingu Murapol w akcjonariacie AWBUD jest efektem sfinalizowania transakcji zakupu 100 proc. udziałów jego głównego akcjonariusza – spółki Petrofox Sp. z o.o., dysponującej obecnie pakietem 41,02 proc. akcji AWBUD.

Przejęcie Petrofox Sp. z o.o. przez Abadon RE wynika z podpisanej w dniu 31 stycznia br. umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą spółka z holdingu Murapol zobowiązała się do zakupu głównego akcjonariusza AWBUD S.A. Aby transakcja mogła dojść do skutku, musiały zostać spełnione warunki zawieszające, którymi było m.in. uzyskanie pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla planowanego zakupu.

Efektem przejęcia Petrofox Sp. z o.o. przez Abadon Real Estate S.A. jest zwiększenie dotychczasowego, 9,47 proc. bezpośredniego udziału Abadon RE w akcjonariacie AWBUD S.A. do poziomu 50,49 proc., posiadanego bezpośrednio i pośrednio. Z kolei Murapol S.A., dominujący akcjonariusz Abadon RE dysponuje bezpośrednio i pośrednio 55,48 proc. pakietem akcji AWBUD S.A., w tym bezpośrednio 4,99 proc.

– Po trwającym nieco ponad trzy miesiące, regulowaniu formalności związanych ze spełnieniem warunków zawieszających realizację transakcji przejęcia kontroli nad AWBUD-em, obecnie stanowimy formalnie jedną grupę kapitałową, z bogatą ofertą zasobów i kompetencji do realizacji projektów z szeroko rozumianego rynku nieruchomościowego. Myślę, że na efekty synergii naszych działalności nie będziemy musieli długo czekać, gdyż już podczas negocjacji umowy, jasno określiliśmy zasady funkcjonowania rozbudowanej Grupy Abadon RE. – mówi Michał Sapota Prezesa Zarządu Abadon Real Estate S.A. Teraz skupimy się na znaczącym zwiększeniu skali działania AWBUD-u i optymalnym wykorzystywaniu możliwości jakie takim podmiotom stwarza prężnie działający rynek.dodaje Michał Sapota.

Czytaj również:  Grupa Abadon Real Estate z ponad 16 mln zł zysku netto za 2017 rok