Nowy model energetyki wymusi innowacje w całym sektorze

Rosnący popyt na energię, redukcja emisji CO², konieczność integracji rozproszonych źródeł energii oraz jej efektywna dystrybucja – to wyzwania, którym energetyka musi sprostać w najbliższych latach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Tych, jak się okazuje, nie brakuje - stwierdzili uczestnicy panelu „Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce”, który odbył się podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

0

Nowoczesne technologie w energetyce są potrzebne wszystkim uczestnikom tego rynku, a w szczególności operatorom sieci energetycznych, którzy muszą zwiększyć wydajność i niezawodność dystrybucji.

Zmiany jakie przyniesie nowy model energetyki 3D

Jednym z istotnych problemów są wciąż powstające straty na drodze pomiędzy elektrownią, stacjami transformatorowymi, a odbiorcami końcowymi. Przyczyną strat są kwestie związane z infrastrukturą sieci, która mimo modernizacji w wielu miejscach wciąż jest przestarzała i nieefektywna. Dlatego też nowy model energetyczny ma zmienić całkowicie tę sytuację.

W tym celu w sieciach energetycznych wykorzystać należy inteligentne, skomunikowane ze sobą produkty, zintegrować dane z obszaru IT i OT oraz wdrożyć zaawansowane narzędzia zarządzania. To skuteczne zarządzanie musi dziś odbywać się w czasie rzeczywistym, aby sprostać zapotrzebowaniu, ale też unikać strat energii czy nadmiernej produkcji. Rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzi analitycznych umożliwiających symulowanie, planowanie i raportowanie tego co dzieje się w sieci, wdrożenie systemów informatycznych do monitoringu i wizualizacji danych oraz montaż inteligentnych urządzeń w sieci, które będą komunikować się między sobą. Proces ten zamykać będzie integracja i analiza danych pochodzących z wszystkich tych źródeł.

Kolejnym elementem jest integracja niestabilnych źródeł energii, mikrosieci, e-mobility, czyli tzw. Grid-Edge. Oznacza on konieczność wprowadzenia i integracji takich urządzeń jak magazyny energii, ładowarki do samochodów elektrycznych czy rozproszone źródła energii.

Te właśnie źródła na poziomie tzw. mikro sieci wymagają ciągłego monitorowania, aby efektywnie zarządzać produkcją przy użyciu rozwiązań IT. Tutaj podobnie jak w przypadku dużych sieci przesyłowych, głównym elementem wykonawczym są inteligentne produkty, które zapewnią funkcjonowanie tego systemu.

W nowym modelu ważna staje się również rola odbiorców końcowych, którzy będą mogli lepiej zarządzać energią, a tym samym wpływać wzrost efektywności energetycznej. W przypadku odbiorców przemysłowych wdrażane będą systemy zarządzania produkcją i poborem energii (PCS, BMS, DSR) oraz oprogramowanie do poprawy efektywności energetycznej. Takie oprogramowanie w formie aplikacji mobilnych czy webowych będzie dostępne także dla odbiorców domowych. Oprócz tego budynki, jak i mieszkania staną się bardziej inteligentne dzięki zastosowaniu na szeroką skalę czujników, osprzętu elektroinstalacyjnego czy aplikacji do wizualizacji i sterowania zużyciem tej energii.

Czytaj również:  Krzysztof Polończyk nowym prezesem zarządu First Data Polska

Innowacje a sektor energetyczny

Światowa energetyka jest w okresie dużych zmian, których głównym filarem są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Firmy pracują nad rozwiązaniami, które będą miały zastosowanie w wielu obszarach tej branży, jak np. smart grid, czy energetyka odnawialna. Powstają też rozwiązania bardziej kompleksowe, łączące wiele różnych technologii, na które firmy przeznaczają spore środki.

W ciągu ostatnich trzech lat zainwestowaliśmy miliardy dolarów na badania i rozwój, czego efektem jest stworzenie EcoStruxure Grid. Jest to platforma oparta na unikatowym zbiorze rozwiązań technologicznych, która obejmuje najlepsze w branży produkty podłączone do sieci, sterowanie lokalne oraz funkcje analityczne i usługi. Rozwiązanie zawiera najszerszą