Murapol: wzrost sprzedaży i przekazań w 2023 roku

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
  • Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych i na rzecz PRS na poziomie 3 724 lokali w 2023 r. wobec 3 652 w 2022 r.
  • 2 801 lokali w 16 miastach przekazanych klientom detalicznym w 2023 r. wobec
    2 653 w 2022
  • Stale rozbudowywana oferta mieszkań i apartamentów inwestycyjnych postawionych do dyspozycji klientów – ponad 3,5 tys. lokali w ofercie na dzień 31.12.2023 r.
  • Rozbudowany portfel projektów w realizacji obejmujący na dzień 31.12.2023 r. ponad 6,2 tys. lokali w 14 miastach.
  • Duży i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę ponad 21 tys. lokali na dzień 31.12.2023 r.

SPRZEDAŻ

Łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych GK Murapol, zrealizowana w 2023 r. wyniosła 3 031 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji) (2 988 w 2022 r.), w tym 2 889 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 2 783 w 2022 r.

W samym 4Q 2023 r. GK Murapol podpisała z klientami detalicznymi 840 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 732 w 4Q 2022 r.

Ponadto, na koniec 2023 r. Grupa posiadała 142 opłacone umowy rezerwacyjne (po wyeliminowaniu rezygnacji), wobec 205 na koniec 2022 r.

W analizowanym okresie, deweloper dokonał sprzedaży w segmencie PRS (na rzecz instytucjonalnego najmu lokali) 693 lokale w formule design&build (wobec 664 w 2022 r.), w tym 444 w 4Q 2023.

Podsumowując 2023 r., łączna sprzedaż netto do klientów detalicznych oraz na rzecz segmentu PRS wyniosła 3 724 lokale wobec 3 652 w 2022 r.

PRZEKAZANIA

Klientom detalicznym przekazane zostały klucze do 2 801 mieszkań (4Q 2023 r. – 567) wobec 2 653 lokali wydanych w analogicznym okresie ub.r. (wzrost o 5,6%), 448 w 4Q 2022 r.

WPROWADZENIA DO OFERTY

W 2023 r. GK Murapol wprowadziła do oferty 3 770 lokali w 13 miastach, w tym m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie oraz miastach aglomeracji śląskiej (wobec 2 631 lokali w 2022). Nowa oferta obejmuje mieszkania oraz apartamenty inwestycyjne zaprojektowane zarówno w nowych projektach nieruchomościowych, jak i kolejnych etapach realizowanych już inwestycji. Na dzień 31 grudnia 2023 r. oferta GK Murapol obejmowała ponad 3,5 tys. lokali w 15 miastach. 

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 31 grudnia 2023 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 238 lokali  powstających w ramach 23 projektów na terenie 14 miast Polski.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. W 2023 r. uzyskała 19 ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę blisko 6,6 tys. lokali na gruntach w 11 miastach, w tym w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Chorzowie, Gliwicach i Toruniu. Na koniec 2023 GK Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 21 tys. mieszkań w 17 miastach.

– Miniony rok był dla nas szczególny – 15 grudnia 2023 r. zadebiutowaliśmy na GPW
w Warszawie,
a przez ponad 2 dekady pomagamy Polakom spełniać marzenia o ich własnym domu. Kilka ostatnich miesięcy równoległej pracy – na ścieżce IPO oraz nad wynikami operacyjnymi i podstawowym biznesem Grupy Murapol, rozmowy z inwestorami, krajowymi i zagranicznymi, konfrontacja naszej wizji rozwoju, tego co nas wyróżnia na rynku, z ich oczekiwaniami, utwierdziły nas w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku.  Potwierdziła się także skuteczność naszego modelu biznesowego i sprawność operacyjna. Utrzymaliśmy w kolejnym roku kierunek zrównoważonego rozwoju, popartego stabilnymi wynikami sprzedaży i przekazań do klientów detalicznych, wspartymi realizacją inwestycji PRS w formule design&build na rzecz spółki z portfela naszego głównego akcjonariusza. Stoi za tym skuteczność Grupy Murapol w stałym poszerzaniu oferty produktowej, co jest uwarunkowane systematyczną akwizycją gruntów oraz procedur pozwoleniodawczych. Dziś wiemy, że naszą sprawność działania doceniają nie tylko klienci, którzy wybierają mieszkania z oferty Grupy Murapol. Zaufali nam również inwestorzy, którzy zainwestowali swój kapitał w akcje naszej spółki. Posiadamy liczne przewagi konkurencyjne, w tym ugruntowaną pozycję rynkową, ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona klientów oraz sprawdzony model biznesowy, który okazał się skuteczny także w okresie zmiennej koniunktury minionych lat. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A.

W ciągu blisko 23 lat działalności (do 31 grudnia 2023 r.) GK Murapol zrealizowała 83 wieloetapowe inwestycje, w ramach których powstały 424 budynki obejmujące łącznie blisko 28,5 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,26 mln mkw.