ABS Investment S.A. chce dalej rozwijać niepubliczne spółki portfelowe

GPW (1)

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, planuje kontynuować rozwój niepublicznych spółek portfelowych. Jedna z nich – Zortrax S.A. – zapowiedziała w ostatnim czasie swój debiut na rynku NewConnect.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się kilka bardzo ciekawych spółek niepublicznych. Jedną z nich jest Zortrax S.A. działający na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty tego podmiotu oferowane są w 80 krajach na całym świecie. Oferuje on zarówno drukarki 3D, jak i oprogramowanie oraz materiały do druku. Zortrax S.A. poinformował niedawno o swoich planach złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy się proces ich dematerializacji, co ma nastąpić w tym miesiącu. ABS Investment S.A. jest w akcjonariacie tej spółki od 2017 r., a wcześniej przez kilka lat obserwował jej rozwój ze względu za zainteresowanie dynamicznie rosnącą branżą druku 3D.

„Mam nadzieję, że Zortrax w tym roku zadebiutuje na NewConnect i w niedługim horyzoncie czasowym przeniesie notowania na rynek główny GPW. Jako lider krajowego rynku i podmiot obecny w wielu krajach ta firma powinna wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Spodziewam się też dalszego dynamicznego rozwoju tej spółki i mam nadzieję, że jej wartość wzmocni jeszcze bardziej wycenę portfela ABS.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Wśród niepublicznych spółek portfelowych ABS Investment S.A. można znaleźć także udziały w CAHELIO Sp. z o.o., Quest Sp. z o.o. oraz Investoria Sp. z o.o. CAHELIO Sp. z o.o. działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. Spółka realizuje projekty zarówno dla administracji publicznej, jak i dla podmiotów z sektora prywatnego. Z kolei Quest Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży poligraficznej m.in. w zakresie druku cyfrowego, offsetowego oraz wieloformatowego. Podmiot ten prowadzi również sprzedaż poprzez własny serwis odzieży oraz akcesoriów, które są indywidualnie projektowane przez klientów. Investoria Sp. z o.o. to spółka zajmująca się prowadzeniem serwisów internetowych przeznaczonych dla inwestorów oraz dostarczaniem systemów dla spółek publicznych. Zarząd ABS Investment S.A. nie wyklucza upublicznienia spółek nienotowanych wchodzących w skład jego portfela inwestycyjnego.

„W ostatnim czasie w firmie Cahelio, w której ABS posiada 40% udziałów, nastąpiły istotne wydarzenia. Firma podpisała kontrakt o znacznej wartości, który umożliwi istotny wzrost przychodów i generowanych zysków. W poprzednim roku firma ta po raz pierwszy wypłaciła dywidendę dla swoich udziałowców. Bardzo mocno liczę również na rozwój spółki Investoria, w której ABS posiada ponad 30% udziałów. W tym przypadku pomocna będzie poprawa koniunktury na rynku kapitałowym. W najbliższym czasie zadecydujemy także o strategii dalszego postępowania z udziałami w spółce QUEST. Spółka ta miała zadebiutować na NewConnect, ale nie wiemy czy taka ścieżka postępowania będzie dla niej najwłaściwsza.” – podkreśla Jarosz.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się także nienotowana spółka Bloomga S.A. będąca polskim producentem gier przeglądarkowych i mobilnych. W jej portfolio znajduje się m.in. gra Islandoom. Bloomga S.A. zapowiedziała również kolejną grę Wild West Age.

„Podobnie jak w przypadku Zortrax liczę na szybki debiut na rynku NewConnect spółki  Bloomga S.A. Branża gier ma od pewnego czasu swoje przysłowiowe „pięć minut” i mam nadzieję, że również ta firma będzie beneficjentem trwającego boomu. ABS ma już dobre doświadczenia z inwestycjami w firmy z tej branży (np. One More Level S.A.). Inwestycje w firmy Zortax i Bloomga zostały zrealizowane z dwóch powodów. Po pierwsze, są to podmioty reprezentujące perspektywiczne i dynamicznie rozwijające się branże. Po drugie, obie spółki obiecywały szybki debiut na giełdzie. Mam nadzieję, że do obu debiutów dojdzie jeszcze w tym roku, bowiem w obu przypadkach niedługo miną 2 lat od czasu, gdy ABS zainwestował w ich akcje.” – zakończył Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. opublikował na początku 2019 r. prognozę finansową, która przewiduje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. W poprzednich latach, gdy ABS Investment publikował prognozy finansowe, Spółce udawało się je realizować.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się tym roku nowy znaczący akcjonariusz – Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A.