ABS Investment S.A. chce dalej rozwijać niepubliczne spółki portfelowe

0
GPW (1)

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, planuje kontynuować rozwój niepublicznych spółek portfelowych. Jedna z nich – Zortrax S.A. – zapowiedziała w ostatnim czasie swój debiut na rynku NewConnect.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się kilka bardzo ciekawych spółek niepublicznych. Jedną z nich jest Zortrax S.A. działający na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty tego podmiotu oferowane są w 80 krajach na całym świecie. Oferuje on zarówno drukarki 3D, jak i oprogramowanie oraz materiały do druku. Zortrax S.A. poinformował niedawno o swoich planach złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku NewConnect zaraz po tym, jak zakończy się proces ich dematerializacji, co ma nastąpić w tym miesiącu. ABS Investment S.A. jest w akcjonariacie tej spółki od 2017 r., a wcześniej przez kilka lat obserwował jej rozwój ze względu za zainteresowanie dynamicznie rosnącą branżą druku 3D.

„Mam nadzieję, że Zortrax w tym roku zadebiutuje na NewConnect i w niedługim horyzoncie czasowym przeniesie notowania na rynek główny GPW. Jako lider krajowego rynku i podmiot obecny w wielu krajach ta firma powinna wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Spodziewam się też dalszego dynamicznego rozwoju tej spółki i mam nadzieję, że jej wartość wzmocni jeszcze bardziej wycenę portfela ABS.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Wśród niepublicznych spółek portfelowych ABS Investment S.A. można znaleźć także udziały w CAHELIO Sp. z o.o., Quest Sp. z o.o. oraz Investoria Sp. z o.o. CAHELIO Sp. z o.o. działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. Spółka realizuje projekty zarówno dla administracji publicznej, jak i dla podmiotów z sektora prywatnego. Z kolei Quest Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży poligraficznej m.in. w zakresie druku cyfrowego, offsetowego oraz wieloformatowego. Podmiot ten prowadzi również sprzedaż poprzez własny serwis odzieży oraz akcesoriów, które są indywidualnie projektowane przez klientów. Investoria Sp. z o.o. to spółka zajmująca się prowadzeniem serwisów internetowych przeznaczonych dla inwestorów oraz dostarczaniem systemów dla spółek publicznych. Zarząd ABS Investment S.A. nie wyklucza upublicznienia spółek nienotowanych wchodzących w skład jego portfela inwestycyjnego.

„W ostatnim czasie w firmie Cahelio, w której ABS posiada 40% udziałów, nastąpiły istotne wydarzenia. Firma podpisała kontrakt o znacznej wartości, który umożliwi istotny wzrost przychodów i generowanych zysków. W poprzednim roku firma ta po raz pierwszy wypłaciła dywidendę dla swoich udziałowców. Bardzo mocno liczę również na rozwój spółki Investoria, w której ABS posiada ponad 30% udziałów. W tym przypadku pomocna będzie poprawa koniunktury na rynku kapitałowym. W najbliższym czasie zadecydujemy także o strategii dalszego postępowania z udziałami w spółce QUEST. Spółka ta miała zadebiutować na NewConnect, ale nie wiemy czy taka ścieżka postępowania będzie dla niej najwłaściwsza.” – podkreśla Jarosz.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się także nienotowana spółka Bloomga S.A. będąca polskim producentem gier przeglądarkowych i mobilnych. W jej portfolio znajduje się m.in. gra Islandoom. Bloomga S.A. zapowiedziała również kolejną grę Wild West Age.

„Podobnie jak w przypadku Zortrax liczę na szybki debiut na rynku NewConnect spółki  Bloomga S.A. Branża gier ma od pewnego czasu swoje przysłowiowe „pięć minut” i mam nadzieję, że również ta firma będzie beneficjentem trwającego boomu. ABS ma już dobre doświadczenia z inwestycjami w firmy z tej branży (np. One More Level S.A.). Inwestycje w firmy Zortax i Bloomga zostały zrealizowane z dwóch powodów. Po pierwsze, są to podmioty reprezentujące perspektywiczne i dynamicznie rozwijające się branże. Po drugie, obie spółki obiecywały szybki debiut na giełdzie. Mam nadzieję, że do obu debiutów dojdzie jeszcze w tym roku, bowiem w obu przypadkach niedługo miną 2 lat od czasu, gdy ABS zainwestował w ich akcje.” – zakończył Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. opublikował na początku 2019 r. prognozę finansową, która przewiduje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. W poprzednich latach, gdy ABS Investment publikował prognozy finansowe, Spółce udawało się je realizować.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się tym roku nowy znaczący akcjonariusz – Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A.