Adam Miłosz powołany do Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Adam Miłosz

W dniu 12 stycznia Adam Miłosz, partner w kancelarii prawnej Galt, został powołany do Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Funkcję będzie pełnił przez 3 lata.

Adam MiłoszAdam Miłosz jest radcą prawnym z 14-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości
i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Jest także współzałożycielem i partnerem
w Kancelarii Galt gdzie koordynuje prace w zakresie prawa spółek oraz restrukturyzacji
i upadłości. Pełni funkcję wiceprezesa Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
w Warszawie. Jest członkiem INSOL Europe (międzynarodowej sieci dla specjalistów zajmujących się restrukturyzacjami i upadłościami) i Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (dawniej Krajowa Izba Syndyków). Wcześniej pracował w kancelariach Clifford Chance i CMS Cameron McKenna oraz dla niemieckiego dewelopera – ECE.

Ukończył prawo na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe L.L.M. – Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (Niemcy) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na UW.

Włada językiem angielskim i niemieckim oraz polskim.

Uprawia hokej na lodzie i strzelectwo sportowe.

Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Składa się z 5 do 7 członków, których kadencja jest wspólna i wynosi 3 lata.