Adopcja chmury ograniczy emisję CO2 o ponad miliard ton

Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud
Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud

Według ostatniej analizy IDC, kontynuowana w obecnym tempie implementacja usług chmurowych w biznesie pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla na całym świecie o ponad miliard ton w okresie 2021 – 2024.

W raporcie IDC stwierdzono, że kluczowym czynnikiem ograniczającym emisję CO2 związaną z utrzymaniem firmowych środowisk IT jest stopniowe przechodzenie z zarządzania „mikro-centrami” wewnątrz firm i organizacji na rzecz dużych centrodanowych kampusów. Czyli migrowanie zasobów do chmur obliczeniowych dostarczanych przez profesjonalne centra danych.

„Outsourcing IT i…ekologii”

Te są w stanie znacznie efektywniej zarządzać energią, w tym optymalizować systemy chłodzenia czy wykorzystywać odnawialne źródła energii do tego stopnia, że w coraz większym stopniu stają się obiektami klimatycznie neutralnymi. – Analiza IDC daje do zrozumienia, że migracja do chmury zyskuje przewagę nad zarządzaniem własnymi zasobami w modelu on-premise już nie tylko w obszarze kosztów, wsparcia w zarządzaniu usługami czy skalowalności, ale także w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, te pierwsze wciąż mają większe znaczenie w większości przypadków, lecz nie zapominajmy, że przedsiębiorstwa przywiązują coraz większą wagę do społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne, o czym świadczy choćby rosnące zainteresowanie raportowaniem niefinansowym (ESG) – tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud. – Można więc stwierdzić, że poza outsourcowaniem swoich zasobów IT, firmy powierzać będą również zewnętrznym dostawcom takim jak centra danych dbałość o ekologię i obniżanie emisji CO2 swoich cyfrowych środowisk – dodaje Marcin Zmaczyński.

Już w 2016 roku badanie Lawrence Berkeley National Laboratory dowiodło, że tylko w USA całkowite zużycie energii przez cyfrowe zasoby przedsiębiorstw udałoby się ograniczyć o jedną czwartą, gdyby 80% małych, ulokowanych wewnątrz firm serwerowni „zmigrować” do chmury obliczeniowej dostarczanej przez wielkoskalowe centra danych.

Droga do neutralności

Europejskie centra danych kładą coraz mocniejszy akcent na zielone IT. Jest to w pełni zrozumiałe, zważywszy na fakt, iż roczna konsumpcja energii przez wszystkie kampusy zlokalizowane na terenie UE wynosi według szacunków DataCenterDynamics, uwzględnionych w raporcie Komisji Europejskiej, od 48 do 55 TWh rocznie. To mniej więcej jedna trzecia rocznego zapotrzebowania na energię całej Polski. Konsumpcja energii elektrycznej przez centra danych systematycznie jednak spada, co daje się zaobserwować w przypadku tych mieszczących się na terenie Europy Zachodniej.

Zgodnie z analizą Komisji Europejskiej „Trends in data center energy consumption under the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency” wartość zużycia energii przez zachodnioeuropejskie centra danych przestała rosnąć w 2017 roku. O ile wtedy wynosiła ona ok. 102 TWh, na koniec ubiegłego roku, wedle ówczesnych prognoz, powinna spaść do 87 TWh. – Spadki z pewnością będą coraz bardziej widoczne, w głównej mierze dzięki silnej, wspólnej „mobilizacji” dostawców chmury obliczeniowej ze Starego Kontynentu. Za sprawą takich inicjatyw jak Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych czy Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji, w których uczestniczy także Aruba, usługi IT oferowane są wraz z gwarancją ich rosnącej neutralności klimatycznej – dodaje Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud.

Ostudzić energetyczny zapał

Jednym z najbardziej obiecujących obszarów poprawy efektywności energetycznej centrów danych jest ich chłodzenie i systemy utrzymujące odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach serwerowych. Ostatnia analiza firmy EkkoSense, na bazie 133 kampusów DC, dowodzi, że optymalizacja chłodzenia jest obecnie na poziomie jedynie 40%.

Oznacza to, że centra danych wciąż w dużej mierze niedostatecznie wykorzystują rekuperację, bądź nie modernizują systemów chłodzenia zarówno na poziomie infrastruktury, jak i oprogramowania do sterowania nimi. Gdyby zastosować praktyki sugerowane przez autorów opracowania „Data Center energy waste could be costing you the Earth” tylko dzięki efektywniejszemu chłodzeniu można ograniczyć emisję CO2 przez centra danych o 3.3 mln ton oraz zaoszczędzić tym samym 1,7 mld dolarów na kosztach energii elektrycznej. Mowa tutaj szczególnie o narzędziach pozwalających na bieżąco monitorować wydajność termiczną każdej pojedynczej szafy rack oraz aktualny status pracy urządzeń chłodzących powierzchnie serwerowe. Zdaniem ekspertów EkkoSense zespoły M&E w znacznej części centrów danych wciąż nie posiadają, opartych na instalacjach czujników i sensorów IoT, systemów mierzących efektywność chłodzenia i przepływu powietrza oraz wizualizujących to w prostej, graficznej formie. A do tego – odwołujące pozyskane wnioski do idealnych parametrów w swojej obszernej bazie danych.

Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud